A.9 Estils de caps de nota

Es poden usar els següents estils per als caps de les notes.

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).