5.5.3 Modificació dels segells

Tots els objectes de presentació tenen una propietat stencil que és part del grob-interface. De forma predeterminada, aquesta propietat sol estar establerta a una funció específica de l’objecte que està feta a mida per disposar del símbol que el representa a la sortida. Per exemple, l’ajustament estàndard per a la propietat stencil de l’objecte MultiMeasureRest és ly:multi-measure-rest::print.

El símbol estàndard de qualsevol objecte es pot substituir modificant la propietat stencil perquè faci referència a un procediment diferent escrit especialment. Això requereix un alt nivell de coneixement del funcionament intern del LilyPond, però hi ha una forma més fàcil que sovint pot donar resultats adequats.

El procediment consisteix a establir la propietat stencil al procediment que imprimeix text (ly:text-interface::print) i afegir una propietat text a l’objecte ajustada perquè contingui el text de marcatge que produeix el símbol requerit. A causa de la flexibilitat del marcatge, es poden aconseguir moltes coses: en particular, consulteu Notació gràfica dins d’elements de marcatge.

L’exemple següent mostra això canviant el símbol del cap de la nota a unes aspes dins d’una circumferència:

XinO = {
 \once \override NoteHead.stencil = #ly:text-interface::print
 \once \override NoteHead.text = \markup {
  \combine
   \halign #-0.7 \draw-circle #0.85 #0.2 ##f
   \musicglyph "noteheads.s2cross"
 }
}
\relative {
 a' a \XinO a a
}

[image of music]

Qualssevol dels glifs de Feta usats al tipus de lletra El tipus de lletra Emmentaler.

Es poden inserir en línia tant imatges en forma ‘EPS’ com ordres de Postscrip usant les ordres de marcatge \epsfile i \postscript respectivament; vegeu Grafisme.

Vegeu també

Referencia de la notación: Notació gràfica dins d’elements de marcatge, Donar format al text, Ordres de marcatge de text, El tipus de lletra Emmentaler, Grafisme.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).