2.8.3 Notació gràfica


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).