5.2 Explicació del Manual de referència de funcionament intern


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).