2.8 Música contemporània

A partir de començament del segle XX s’ha produït una expansió massiva dels estils i tècniques composicionals. Els nous desenvolupaments harmònics i rítmics, una expansió de l’espectre d’alçades i el desenvolupament d’un ampli ventall de noves tècniques instrumentals han vingut acompanyades d’una evolució i expansió paral·leles de la notació musical. L’objectiu d’aquesta secció es proporcionar referències i informació rellevant per al treball amb aquestes noves tècniques de notació.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).