A.1 Taula de noms d’acords

La taula següent mostra dos sistemes estàndard per imprimir els noms dels acords, junt a les notes que representen.

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).