2.9 Notació antiga

[image of music]

Entre les formes en les quals té suport la notació antiga es troba la possibilitat de gravar notació mensural, cant gregorià i cant kievà en notació quadrada. Es pot accedir a aquestes funcionalitats mitjançant la modificació de propietats d’estil d’objectes gràfics com el cap de les notes o els silencis, o bé mitjançant la utilització d’un dels contextos predefinits d’aquests estils.

Molts objectes gràfics, com ara el cap i la vírgula de les figures, les alteracions, la indicació de compàs i els silencis ofereixen una propietat style (estil), que es pot canviar per emular diversos estils diferents de notació antiga. Vegeu

Certs conceptes de notació s’inclouen específicament per a la notació antiga:

Vegeu també

Glossari musical: custos, ligature, mensural notation.

Referència de la notació: Caps de nota de la música mensural, Alteracions i armadures de la música mensural, Silencis de la música mensural, Claus de cant gregorià, Corxets de la música mensural, Indicacions de compàs de la música mensural, Custos, Divisiones, Lligadures.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).