1.238 polymeter

ES: compás polimétrico, I: polimetria, F: polymétrie, D: Polymetrie, NL: ?, DK: ?, S: ?, FI: monia tahtiosoituksia sisältävä.

See also

polymetric (adj.)


LilyPond — Music Glossary v2.21.82 (development-branch).