1.1.3 Windows

Nota bene : Deze instructies veronderstellen dat je gebruik maakt van de ingebouwde LilyPad-editor. Als je een van de andere programma’s gebruikt die beschreven staan in Eenvoudiger bewerken, raadpleeg dan de documentatie voor dat programma als je problemen hebt met het compileren van een bestand.

Stap 1. Maak je ‘.ly’-bestand

Dubbelklik het LilyPond ikoon op je Bureaublad, een voorbeeldbestand wordt geopend.

pictures/LilyPad

Kies uit de menu’s bovenaan het voorbeeldbestand Bestand > Opslaan als. De optie Bestand > Opslaan kun je voor dit voorbeeldbestand niet gebruiken als je het nog geen geldige LilyPond-naam hebt gegeven.

pictures/FileSave

Kies een naam voor je bestand, bijvoorbeeld ‘test.ly’.

pictures/SaveAs

Stap 2a. Compileer (door slepen en neerzetten - drag and drop)

Afhankelijk van wat je voorkeur heeft, compileer je je bestand door ofwel:

te slepen en neer te zetten bovenop het LilyPond ikoon, ofwel

pictures/DragDrop

met de tweede muisknop op het bestand te klikken en uit het popup-contextmenu Open met > LilyPond te kiezen.

pictures/GenPDF

Stap 2b. Compileer (door te dubbelklikken)

Of dubbelklik het ‘test.ly’ bestand.

Stap 3. Bekijk de uitvoer

Tijdens het compileren van het ‘test.ly’ bestand, wordt een commandovenster geopend dat zich na korte tijd weer sluit. Tijdens dit proces worden drie extra bestanden aangemaakt.

Het PDF-bestand bevat het gegraveerde ‘test.ly’ bestand.

pictures/GenPDF

Andere commando’s

Om een nieuw bestand te maken, kies Bestand > Nieuw vanuit een eerder gemaakt bestand of gebruik Bestand > Openen om een eerder gemaakt bestand te openen en te bewerken.

Als je een bestand bewerkt hebt, moet je het eerst opslaan voordat je het compileert en als het PDF-bestand niet wordt aangemaakt, controleer dan het venster met de voortgangslog op foutmeldingen.

pictures/BadLog

Dit logbestand wordt elke keer overschreven als je je LilyPond-bestand compileert.

Het PS-bestand wordt LilyPond intern gebruikt als tussenstap om het PDF-bestand aan te maken, je kunt het verder negeren. Dit bestand wordt ook elke keer overschreven als je je LilyPond-bestand compileert.

Als je je bestand bekijkt met een PDF-viewer, dan moet je de PDF sluiten als je een nieuwe compilatie wilt doen omdat het genereren van een nieuwe PDF kan mislukken zolang je de oude nog aan het bekijken bent.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.21.82 (ontwikkelingstak).