3.1.2 A kotta egy összetett zenei kifejezés

Az előző szakaszban (Bevezetés a LilyPond fájlok szerkezetébe) már láttuk a LilyPond fájlok általános felépítését. De a legfontosabb részt mintha átugrottuk volna: mi kerüljön a \score blokk belsejébe?

Valójában ez sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Ez a mondat mindent megmagyaráz:

A \score blokknak egy összetett zenei kifejezéssel kell kezdődnie.

Az összetett zenei kifejezés fogalmát már tisztáztuk A zenei kifejezés fogalma c. részben. Láttuk, hogy építhetünk fel nagy zenei kifejezéseket kis részekből – először hangokból, aztán akkordokból stb. Most egy összetett zenei kifejezést vizsgálunk meg felülről lefelé. Az egyszerűség kedvéért egy zongorakíséretes dal lesz a példánk. Először is szükségünk van az énekes és a zongorista szólamára.

\score {
 <<
  \new Staff = "ének" <<
  >>
  \new PianoStaff = "zongora" <<
  >>
 >>
 \layout { }
}

Elneveztük a két szólamot „ének” és „zongora” néven. Ez nem kötelező, de jó szokás, hogy első pillantásra lássuk, melyik szólam mire szolgál.

Emlékezzünk arra, hogy << ... >> szolgál több szólam jelölésére. Ennek hatására az ének- és a zongoraszólam egymás alatt fog megjelenni a kottában. A zongoraszólam két kottasort fog tartalmazni, az énekszólam pedig egy kottasort és egy dalszöveget, így mindkettőhöz << ... >> blokk kell. A dalszöveghez az \addlyrics parancsot fogjuk használni. Ha szükséges feleleveníteni, az Egyszerű dalok kottázása c. részben olvashatunk róla.

\score {
 <<
  \new Staff = "ének" <<
   \new Voice = "dallam" { c'1 }
   \addlyrics { Szólt }
  >>
  \new PianoStaff = "zongora" <<
   \new Staff = "jobbkéz" { c'1 }
   \new Staff = "balkéz" { c'1 }
  >>
 >>
 \layout { }
}

[image of music]

Most megvan a teljes struktúra. Az énekszólam egy Voice kontextust tartalmaz a hangoknak, és egy versszaknyi dalszöveget. A zongoraszólam pedig a jobb- és balkéz kottasorait tartalmazza.

Most elkezdhetjük kitölteni a hangokat. Elkezdhetnénk közvetlenül a Voice kontextus belsejébe beleírni, hogy:

\relative {
 r4 d''8\noBeam g, c4 r
}

De ha ezt tennénk, a \score blokk nagyon bonyolult lenne, és nem lehetne átlátni a szólamok szerkezetét. Így érdemes változókat használni. A dalszöveg változóként való megadására a \lyricmode parancsot kell használni, hogy a LilyPond dalszövegként és ne hangokként értelmezze a változó tartalmát. (A dalszöveg egy külön beviteli mód, ezekből még több is van, ld. az Input modes c. részt.)

Tehát miután definiáltuk a megfelelő változókat, hivatkoztunk rájuk, és basszuskulccsal láttuk el a balkezet, kész egy valódi mű kezdete:

dallam = \relative { r4 d''8\noBeam g, c4 r }
dalszöveg = \lyricmode { Szólt az Úr, }
jobbkéz = \relative { <g' d g,>2~ <g d g,> }
balkéz = \relative { b,2 e2 }

\score {
 <<
  \new Staff = "ének" <<
   \new Voice = "dallam" { \dallam }
   \addlyrics { \dalszöveg }
  >>
  \new PianoStaff = "zongora" <<
   \new Staff = "jobbkéz" { \jobbkéz }
   \new Staff = "balkéz" {
    \clef "bass"
    \balkéz
   }
  >>
 >>
 \layout { }
}

[image of music]

Amikor a \score blokkot írjuk vagy olvassuk, mindig lassan, gondosan járjunk el. Haladjunk kívülről befelé, a magas szintű felépítéstől a részletek felé haladva. Nagyban segít, ha ügyelünk a behúzásokra – minden blokk kezdődjön egy tabulátorral beljebb, így az egy szinten levő blokkok ugyanolyan mértékben lesznek behúzva.

Lásd még

Referencia: Structure of a score.


LilyPond — Tankönyv v2.21.82 (development-branch).