1.1.2 MacOS X

Nota bene : Deze instructies veronderstellen dat je de de LilyPond applicate gebruikt. Als je een van de andere programma’s gebruikt die beschreven staan in Eenvoudiger bewerken, raadpleeg dan de documentatie voor dat programma als je problemen hebt.

Stap 1. Maak je ‘.ly’-bestand

Dubbelklik de LilyPond.app, een voorbeeldbestand wordt geopend.

pictures/Learning_Macos_welcome

Uit de menu’s links bovenaan je scherm, kies Bestand > Opslaan.

pictures/Learning_Macos_Save_menu

Kies een naam voor je bestand, bijvoorbeeld ‘test.ly’.

pictures/Learning_Macos_Save_file_with_name

Stapp 2. Compileer (met LilyPad)

Uit dezelfde menu’s, kies Compile > Tyepset.

pictures/Learning_Macos_Typeset_menu

Een nieuw venster opent en toont een voortgangslog van de compilatie van het bestand dat je zojuist hebt opgeslagen.

pictures/Learning_Macos_Compiling_log

Stap 3. Bekijk de uitvoer

Zodra de compilatie klaar is, wordt een PDF-bestand gemaakt met dezelfde naam als het originele bestand en dat wordt automatisch geopend in de standaard PDF-viewer en op je scherm getoond.

pictures/Learning_Macos_pdf_output

Andere commando’s

Een nieuw LilyPond bestand maken, doe je door het kiezen van Bestand > Nieuw

pictures/Learning_Macos_New_menu

of je opent met Bestand > Openen een bestaand bestand om te bewerken.

pictures/Learning_Macos_Open_menu

Als je een bestand bewerkt hebt, moet je het eerst opslaan voordat je Compile > Typeset doet en als het PDF-bestand niet wordt getoond, controleer dan het venster met de voortgangslog op foutmeldingen.

Als je geen gebruik maakt van de standaard Preview PDF-viewer die onderdeel is van het Mac Operating systeem en je hebt het PDF-bestand van een vorige compilatie nog open staan, dan kan het zijn dan alle volgende compileerpogingen niet slagen in het genereren van een nieuwe PDF totdat je het originele venster sluit.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.21.82 (ontwikkelingstak).