C. Índex del LilyPond

Salta a:   %   '   (   ,   .   <   >   [   \   ]   ^   _   ~   À   Ú  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  
Entrada d’índex Secció

%
%1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
%{ ... %}1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

'
'Altures

(
( ... )2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

,
,Altures

.
...1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

<
<2.2.4 Combinar notes per formar acords
< ... >2.2.4 Combinar notes per formar acords
<<Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
<<2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
<< ... >>Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
<< ... \\ ... >>2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
<< \\ >>3.2.1 Sento veus

>
>2.2.4 Combinar notes per formar acords
>>Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
>>2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama

[
[2.1.6 Barres automàtiques i manuals
[ ... ]2.1.6 Barres automàtiques i manuals

\
\!Matisos dinàmics
\( ... \)2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
\<Matisos dinàmics
\>Matisos dinàmics
\absolute2.4.3 Noms de nota absoluts
\acciaccaturaNotes d’adorn
\addlyrics2.3.1 Elaborar cançons senzilles
\addlyrics, ejemplo4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
\addlyrics, exemple4.2.2 Propietats de les interfícies
\appoggiaturaNotes d’adorn
\autoBeamOff2.1.6 Barres automàtiques i manuals
\autoBeamOff3.2.3 Veus i música vocal
\autoBeamOn2.1.6 Barres automàtiques i manuals
\book3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\book3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\clefClau
\consists3.3.5 Afegir i eliminar gravadors
\contextCanviar las propietats d’un context amb \context
\fMatisos dinàmics
\ffMatisos dinàmics
\graceNotes d’adorn
\header2.4.2 Afegir títols
\header3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\hideLa propietat transparent (transparent)
\keyArmadures
\layout3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\layoutCanviar tots els contextos del mateix tipus
\lyricmode3.2.3 Veus i música vocal
\lyricsto3.2.3 Veus i música vocal
\majorArmadures
\markup2.1.5 Addició de text
\mfMatisos dinàmics
\midi3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\minorArmadures
\mpMatisos dinàmics
\new2.2.2 Diversos pentagrames
\new3.3.2 Creació de contextos
\new ChoirStaff3.2.3 Veus i música vocal
\new Lyrics3.2.3 Veus i música vocal
\new Staff2.2.2 Diversos pentagrames
\new Voice3.2.2 Veus explícites
\omitLa propietat stencil (segell)
\omit4.3.2 Mida dels objectes
\omitUnió de notes entre veus diferents
\omit, exempleUnió de notes entre veus diferents
\onceEl prefix \once
\once Sobreescriptura per un sol cop
\oneVoice3.2.2 Veus explícites
\overrideL’ordre \override
\overridePropertyL’ordre \overrideProperty
\pMatisos dinàmics
\partialCompàs parcial
\ppMatisos dinàmics
\relativeAltures
\remove3.3.5 Afegir i eliminar gravadors
\revertL’ordre \revert
\revert Recuperació de l’ajustament
\score3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\score3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
\set3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
\set, exemple d’utilitzacióDigitacions
\shiftOffColumnes de notes
\shiftOff4.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnColumnes de notes
\shiftOn4.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnnColumnes de notes
\shiftOnn4.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnnnColumnes de notes
\shiftOnnn4.6.1 Moviment d’objectes
\singleEl prefix \single
\startTextSpanLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
\stopTextSpanLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
\tempoIndicacions de tempo
\textLengthOffL’ordre \textLengthOn
\textLengthOnL’ordre \textLengthOn
\timeIndicació de compàs
\tupletGrups especials
\tweakL’ordre \tweak
\tweak, AccidentalL’ordre \tweak
\tweak, exempleL’ordre \tweak
\tweak, exempleL’ordre \tweak
\tweak, exempleL’ordre \tweak
\tweak, specific layout objectL’ordre \tweak
\unset3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
\version1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
\voiceFour3.2.2 Veus explícites
\voiceFourStyle3.2.1 Sento veus
\voiceNeutralStyle3.2.1 Sento veus
\voiceOne3.2.2 Veus explícites
\voiceOneStyle3.2.1 Sento veus
\voiceThree3.2.2 Veus explícites
\voiceThreeStyle3.2.1 Sento veus
\voiceTwo3.2.2 Veus explícites
\voiceTwoStyle3.2.1 Sento veus
\withCanviar les propietats d’un context amb \with
\with, ejemplo4.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple4.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple4.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple4.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
\\2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
\\3.2.1 Sento veus

]
]2.1.6 Barres automàtiques i manuals

^
^Indicacions de digitació

_
_Indicacions de digitació

~
~2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

A
absolut, mode2.4.3 Noms de nota absoluts
absoluts, noms de nota2.4.3 Noms de nota absoluts
absoluts, valors d’altura2.4.3 Noms de nota absoluts
accentArticulacions
acciaccaturaNotes d’adorn
accidentalAltures
accidentalAlteracions accidentals
accidentalAdvertiment: armadures i altures
Accidental, exemple de sobreescripturaLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
AccidentalPlacement, exemple de sobreescripturaLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
accidentals, alteracionsAlteracions accidentals
acords2.2.4 Combinar notes per formar acords
acords en front a veus3.2.1 Sento veus
Actualització de fitxers amb convert-ly3.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
addició de gravadors3.3.5 Afegir i eliminar gravadors
addició de text2.1.5 Addició de text
ajustament de la col·locació dels matisosPosicionament dels matisos dinàmics
ajustament, generat a partir d’una sobreescripturaEl prefix \single
ajustament, mètodes de4.1.4 Mètodes d’ajustament
ajustaments de disposició, usar variables per fer4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
ajustaments, usar variables per a4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
ajustar la situació de les lletres d’assaigLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar la situació de marques metronòmiquesLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar la ubicació dels números de compàsLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar notació que se superposaLa propietat padding (farciment))
alignAboveContext, propietat, exemple4.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple4.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple4.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple4.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
alineació d’objectes sobre la línia baseLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
alineació de la lletra2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
alteracionsAlteracions accidentals
Alteracions accidentalsVegeu també
Alteracions accidentals automàtiquesAdvertiment: armadures i altures
Alteracions accidentals automàtiquesVegeu també
alteracions i armaduresAlteracions accidentals
alteracions i mode relatiuAltures
alteracions y armaduraArmadures
altoClau
alturesAltures
altures, valors absoluts d’2.4.3 Noms de nota absoluts
ambitusCanviar un sol context
ampliabilitat de las pautes3.4.3 Crear una partitura partint de zero
amuntLa propietat direction (direcció)
anacrusiCompàs parcial
AnacrusisVegeu també
anacrusisCompàs parcial
aniuat d’expressions musicals3.2.2 Veus explícites
aniuat de construccions simultànies3.2.2 Veus explícites
aniuat de veus3.2.2 Veus explícites
anomenar contextos3.3.2 Creació de contextos
appoggiaturaNotes d’adorn
apòstrofAltures
armaduraArmadures
Armadura de la tonalitatVegeu també
articulacions i lligaduresLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
Articulacions i ornamentsVegeu també
articulacióArticulacions
articulationAdvertiments: lligadures d’expressió en front a lligadures d’unió
articulationArticulacions
assaig, lletres, ajustar la col·locacióLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
assignació de variables2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
automàtiques, barres2.1.6 Barres automàtiques i manuals
avallLa propietat direction (direcció)

B
baixClau
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat stencil (segell)
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat stencil (segell)
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat break-visibility (visibilitat del salt)
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
barrat2.1.6 Barres automàtiques i manuals
barrat i lletra3.2.3 Veus i música vocal
barres automàtiques2.1.6 Barres automàtiques i manuals
Barres automàtiquesVegeu també
Barres de compàsLínies divisòries
barres de corxera2.1.6 Barres automàtiques i manuals
barres de corxera, control manualLa propietat positions (posicions)
barres manuals2.1.6 Barres automàtiques i manuals
Barres manualsVegeu també
beamDuracions (valors rítmics)
beam2.1.6 Barres automàtiques i manuals
Beam, exemple de sobreescripturaLa propietat positions (posicions)
bemollAlteracions accidentals
bemoll, dobleAlteracions accidentals
blancaDuracions (valors rítmics)
bloc d’encapçalaments2.4.2 Afegir títols
bloc, comentari de1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
book (llibre)3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
book, bloc implícit3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
bound-details, propietat, exempleLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
bound-details, propietat, exempleLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
brace2.2.3 Grups de pentagrames
break-visibility, propietatLa propietat break-visibility (visibilitat del salt)
break-visibility, propietat, exempleLa propietat break-visibility (visibilitat del salt)

C
Calculations in Scheme4.2.3 Tipus de propietats
Callback functions4.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
canvi de la mida dels objectes4.3.2 Mida dels objectes
Canvi dels paràmetres predeterminats dels contextosVegeu també
Canvi dels paràmetres predeterminats dels contextosVegeu també
cançons2.3.1 Elaborar cançons senzilles
capes3.2.1 Sento veus
capçalera3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
caràcters permesos en variables2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
centerLa propietat direction (direcció)
centreLa propietat direction (direcció)
ChoirStaff2.2.3 Grups de pentagrames
ChoirStaff3.2.3 Veus i música vocal
chord2.2.4 Combinar notes per formar acords
ChordNames2.2.2 Diversos pentagrames
clauClau
ClauVegeu també
clau de grup especialL’ordre \tweak
clau de tresetL’ordre \tweak
claus1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
claus i parèntesis, niuat de3.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
claus i parèntesis, tancar en front a marcar3.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
claus i parèntesis, tipus de3.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
clefClau
Clef, exemple de sobreescripturaLa propietat color
Clef, exemple de sobreescriptura4.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura4.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura4.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
clicar sobre els exemples1.4.1 Material omès
color property, exempleLa propietat color
color, propietatLa propietat color
color, propietat, establir a procediment de l’Scheme4.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
color, propietat, exempleL’ordre \override
color, propietat, exempleL’ordre \revert
color, propietat, exempleEl prefix \once
color, propietat, exempleL’ordre \tweak
color, propietat, exempleL’ordre \tweak
color, propietat, exempleLa propietat color
color, propietat, exempleLa propietat color
color, propietat, exempleLa propietat color
color, rgbLa propietat color
colors d’X11La propietat color
columna de notesColumnes de notes
col·lisions de notesColumnes de notes
col·lisions de notes4.6.1 Moviment d’objectes
com llegir el manual1.4.1 Material omès
comaAltures
combinar expressions en paral·lelExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
comentari de bloc1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentari de línia1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentari de línia1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentaris1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentaris1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
cometa simpleAltures
compilació1.1.1 Escriptura del codi d’entrada
composta, expressió musical2.2.1 Explicació de les expressions musicals
composta, expressió musical3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
Comprovació de compàs i de número de compàsVegeu també
compàs parcialCompàs parcial
compàs, indicació deIndicació de compàs
comuns, errors1.3.2 Alguns errors comuns
concorrent, música3.2.1 Sento veus
consells per construir fitxers1.4.1 Material omès
construir fitxers, consells1.4.1 Material omès
context2.2.2 Diversos pentagrames
context de notació2.2.2 Diversos pentagrames
context Voice (de veu)3.2.1 Sento veus
context, propietats de, establiment amb \withCanviar les propietats d’un context amb \with
context, buscar el, correcte Cerca del context
context, propietats de3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, propietats de, modificació3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, trobar Cerca del context
contextos de veu, creació de3.2.2 Veus explícites
contextos implícits3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
contextos, creació de3.3.2 Creació de contextos
contextos, establir propietats de, amb \contextCanviar las propietats d’un context amb \context
contextos, explicació dels3.3.1 Explicació dels contextos
contextos, nomenament3.3.2 Creació de contextos
Contexts3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
ContextsVegeu també
contingut del bloc score3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
contingut en front a presentacióArmadures
controlar manualment grups especials, lligadures i barresLa propietat positions (posicions)
cor, sistema de2.2.3 Grups de pentagrames
cor, sistema de3.2.3 Veus i música vocal
creació de contextos3.3.2 Creació de contextos
Creació de sortida MIDI3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
Creació de títols encapçalaments i peus de pàgina2.4.2 Afegir títols
Creació i referenciació dels contextosVegeu també
crescendoMatisos dinàmics

D
decrescendoMatisos dinàmics
depuració d’errors1.3 Gestió dels errors
desplaçament, instruccions deColumnes de notes
desplaçament, ordres de4.6.1 Moviment d’objectes
Difficult tweaksL’ordre \overrideProperty
digitacionsIndicacions de digitació
digitació d’acordsDigitacions
digitació, col·locacióDigitacions
digitación, exempleDigitacions
digitación, exempleDigitacions
digitación, exempleDigitacions
digitación, exempleDigitacions
dins del pentagrama, objectes4.4.1 Comportament automàtic
dinàmica, ajustament de la col·locació de les indicacions dePosicionament dels matisos dinàmics
dinàmica, indicacions deMatisos dinàmics
direction, propietat, exempleL’ordre \tweak
direction, propietat, exempleLa propietat direction (direcció)
direction, propietat, exempleDigitacions
disposició3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
Disposició de la partitura3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
disposició, objecte de4.1.2 Objectes i interfícies
distàncies4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
diverses estrofes vocals3.2.3 Veus i música vocal
Diverses partitures a un llibre3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
diverses veus2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
diverses veus3.2.1 Sento veus
diversos pentagramesExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
diversos pentagrames2.2.2 Diversos pentagrames
diversos pentagrames i lletra2.3.3 Lletra en diversos pentagrames
do en quarta, clau deClau
do en tercera, clau deClau
doble bemollAlteracions accidentals
doble sostingutAlteracions accidentals
dotted noteDuracions (valors rítmics)
double flatAlteracions accidentals
double sharpAlteracions accidentals
downLa propietat direction (direcció)
duracions de les notesDuracions (valors rítmics)
duracions de notes en acords2.2.4 Combinar notes per formar acords
durationDuracions (valors rítmics)
DynamicLineSpanner, exemple de sobreescripturaLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
dynamicsMatisos dinàmics
DynamicText, exemple de sobreescripturaLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
DynamicText, exemple de sobreescrituraEscalat d’un «Grob»

E
Easier editing1.1.2 MacOS X
Easier editing1.1.3 Windows
Easier editing1.1.4 Línia d’ordres
editors de textGeneració del resultat
eliminació de gravadors3.3.5 Afegir i eliminar gravadors
eliminar objectes4.7.1 Altres aplicacions dels ajustaments
encapçalaments2.4.2 Afegir títols
Engravers and PerformersVegeu també
Entorns milloratsGeneració del resultat
entrada, format de l’3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
Errors comuns1.3.2 Alguns errors comuns
errors comuns1.3.2 Alguns errors comuns
esAlteracions accidentals
escala dels grobsEscalat d’un «Grob»
Escriptura de les duracions (valors rítmics)Vegeu també
Escriptura de notesVegeu també
Escriptura del textVegeu també
Escriptura dels silencisVegeu també
escriure una partitura, exemple3.4.3 Crear una partitura partint de zero
esesAlteracions accidentals
espaiadores, notes3.2.2 Veus explícites
Espaiat vertical flexible dins dels sistemes4.5 Espaiat vertical
Espaiat vertical flexible dins dels sistemes4.5 Espaiat vertical
espais, insensible a1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
establir propietats en contextos3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
estrofes, diverses, vocals3.2.3 Veus i música vocal
Estructura d'una partituraVegeu també
Estructura del fitxer3.1 Com funcionen els fitxers d’entrada del LilyPond
Estructura del fitxer3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
Estructura del fitxerVegeu també
execució del LilyPond sota l’Unix1.1.4 Línia d’ordres
execució del LilyPond sota el MacOS X1.1.2 MacOS X
execució del LilyPond sota el Windows1.1.3 Windows
exemple d’escriptura d’una partitura3.4.3 Crear una partitura partint de zero
exemple de \omitUnió de notes entre veus diferents
exemple inicial1.1.1 Escriptura del codi d’entrada
exemples, clicar1.4.1 Material omès
Explicació dels contextosVegeu també
expressions1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
expressions paral·lelesExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
expressió musical2.2.1 Explicació de les expressions musicals
expressió musical composta3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
extender line2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
Extensions de textLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
extra-offset, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
extra-offset, propietat, exempleLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
extra-spacing-widthEscalat d’un «Grob»
extra-spacing-width, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
extra-spacing-width, propietat, exempleEscalat d’un «Grob»
extra-spacing-width, propietat, exempleLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)

F
fa, clau deClau
farciment4.6.1 Moviment d’objectes
farcimentLa propietat padding (farciment))
fermata, realització a MIDISimulació de un calderó al MIDI
figura amb puntetDuracions (valors rítmics)
fingeringIndicacions de digitació
fingering (digitació), exemple de sobreescripturaLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
fingering, exempleDigitacions
fingering, exempleDigitacions
fingering, exempleDigitacions
fingering, exempleDigitacions
Fingering, exemple de sobreescripturaDigitacions
fingeringOrientations, propietat, exempleDigitacions
fitxer, estructura del3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
fitxers, consells per construir1.4.1 Material omès
Flag, exemple de remocióUnió de notes entre veus diferents
flatAlteracions accidentals
flatAdvertiment: armadures i altures
font, mida de laCanviar les propietats d’un context amb \with
font-series, propietat, exemple4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
font-shape, propietat, exemple4.2.2 Propietats de les interfícies
font-shape, propietat, exemple4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
font-size, propietat, exempleL’ordre \tweak
font-size, propietat, exempleL’ordre \tweak
fontSize (mida de la tipografia)Canviar les propietats d’un context amb \with
fontSize, propietat, exemple4.3.2 Mida dels objectes
fontSize, propietat, exemple4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
fora del pentagrama, objectes4.4.1 Comportament automàtic
force-hshift, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
force-hshift, propietat, exempleLa propietat force-hshift (forçar desplaçament horitzontal)
force-hshift, propietat, exemple4.6.3 Exemple real de música
fraseig, lligadura de2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

G
grace notesNotes d’adorn
GrandStaff2.2.3 Grups de pentagrames
gravadors3.3.3 Explicació dels gravadors
gravadors, addició3.3.5 Afegir i eliminar gravadors
gravadors, eliminació3.3.5 Afegir i eliminar gravadors
grob (objecte gràfic)4.1.2 Objectes i interfícies
grob, canvi de mida d’unEscalat d’un «Grob»
grobs3.4.3 Crear una partitura partint de zero
grobs que col·lisionen, moure4.6.1 Moviment d’objectes
grobs, posicionarLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
grobs, propietats de4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
gruix4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
grup de pentagrames2.2.3 Grups de pentagrames
grup especial, claur deL’ordre \tweak
Grups especialsVegeu també
grups especialsGrups especials
grups especials niuatsL’ordre \tweak
grups especials, barres de, control manualLa propietat positions (posicions)
gràfics, objectes3.4.3 Crear una partitura partint de zero
guió2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
guió baix2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia

H
half noteDuracions (valors rítmics)
himne, estructura de3.2.3 Veus i música vocal
horizontal-shift, propietat4.6.1 Moviment d’objectes

I
identificadors2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
identificadors3.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
implícit, bloc book3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
implícits, contextos3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
Indicacions de digitacióVegeu també
Indicació de compàsVegeu també
inicial, exemple1.1.1 Escriptura del codi d’entrada
interface4.2.2 Propietats de les interfícies
interfaces, propietats4.2.2 Propietats de les interfícies
interfície4.1.2 Objectes i interfícies
intervalAltures
isAlteracions accidentals
isisAlteracions accidentals
italic, exemple4.2.2 Propietats de les interfícies

K
key signatureArmadures
key signatureAdvertiment: armadures i altures

L
L'ordre setVegeu també
L'ordre tweakVegeu també
layout, efecte de la situació del bloc3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
LilyPond Scheme syntaxL’ordre \override
llegir el manual1.4.1 Material omès
lletra2.3.1 Elaborar cançons senzilles
lletra i barrat3.2.3 Veus i música vocal
lletra i diversos pentagrames2.3.3 Lletra en diversos pentagrames
lletra, alineació de2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
lletra, creació d’un context de3.2.3 Veus i música vocal
lletra, enllaçar amb una veu3.2.3 Veus i música vocal
lletra, paraules polisíl·labes2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
llibre3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
lligadura d’expressió2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadura d’unió2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadura de fraseig2.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
Lligadures d'expressióVegeu també
lligadures d’expressió en front a lligadures d’unióLligadures de fraseig
lligadures d’expressió, control manualLa propietat positions (posicions)
Lligadures d'unióVegeu també
Lligadures de fraseigVegeu també
lligadures de fraseig, control manualLa propietat positions (posicions)
lligadures i articulacionsLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
lligadures i outside-staff-priorityLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
lligadures que creuen claus3.2.1 Sento veus
lligar notes entre veus diferentsUnió de notes entre veus diferents
Llista de colorsLa propietat color
Llista de colorsLa propietat color
longitud4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
Lyrics2.2.2 Diversos pentagrames
lyrics2.3.1 Elaborar cançons senzilles
Lyrics3.2.3 Veus i música vocal
Lyrics, creació d’un context3.2.3 Veus i música vocal
LyricText, exemple de sobreescriptura4.2.2 Propietats de les interfícies
LyricText, exemple de sobreescriptura4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
línia de extensió2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
línia, comentari de1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

M
MacOS X, execució del LilyPond1.1.2 MacOS X
macros2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
magstep4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
magstep, funció, exemple d’utilització4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
majorArmadures
majúscules, sensible a1.1.1 Escriptura del codi d’entrada
majúscules, sensible a1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
manual, control, de grups especials, lligadures i barresLa propietat positions (posicions)
manual, lectura del1.4.1 Material omès
ManualsLilyPond — Manual d’aprenentatge
ManualsLilyPond — Manual d’aprenentatge
manuals, barres2.1.6 Barres automàtiques i manuals
marcat2.1.5 Addició de text
marcatge, text de, permetre les col·lisions enL’ordre \textLengthOn
markup, exemple4.4.1 Comportament automàtic
matisosMatisos dinàmics
Matisos dinàmicsVegeu també
matisos, ajustament de la col·locacióPosicionament dels matisos dinàmics
melisma2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
menorArmadures
metronomeIndicacions de tempo
MetronomeMark, exemple de sobreescripturaLa propietat padding (farciment))
MetronomeMark, exemple de sobreescripturaSimulació de un calderó al MIDI
MetronomeMark, exemple de sobreescripturaSimulació de un calderó al MIDI
metrònom, indicacionsIndicacions de tempo
metrònom, situació de les indicacions deLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
mida de la fontCanviar les propietats d’un context amb \with
mida dels objectes4.3.2 Mida dels objectes
mida, canviar4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
middle CAltures
midi3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
minorArmadures
Modes d'entrada3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
Modificació de les propietatsVegeu també
Modificació de les propietatsLa propietat padding (farciment))
Modificació de lligadures d'unió i d'expressióLa propietat positions (posicions)
Modificació dels connectors (plug-ins) de contextVegeu també
modificar les propietats de context3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
modificar plantilles3.4.1 Soprano i violoncel
moviment d’objectes superposats4.6.1 Moviment d’objectes
moviments d’objectes superposats4.6.1 Moviment d’objectes
moviments de grobs que col·lisionen4.6.1 Moviment d’objectes
MultiMeasureRest, exemple de sobreescripturaLa propietat staff-position (posició al pentagrama)
musical, expressió2.2.1 Explicació de les expressions musicals
musical, expressió, composta2.2.1 Explicació de les expressions musicals
musical, expressió, composta3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
Música vocalVegeu també
Música vocalVegeu també
Música vocalVegeu també

N
naturalAdvertiment: armadures i altures
negraDuracions (valors rítmics)
neutralLa propietat direction (direcció)
neutreLa propietat direction (direcció)
nomenclatura, convencions de, per a objectes4.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
nomenclatura, convencions de, per a propietats4.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
Noms de les notes en altres llengüesAlteracions accidentals
Noms de les notes en altres llengüesVegeu també
nota, columna de4.6.1 Moviment d’objectes
nota, col·lisions4.6.1 Moviment d’objectes
notació de las duracionsDuracions (valors rítmics)
notació dels silencisSilencis
Notació musical2.4.4 Més enllà del tutorial
notació senzilla1.2.1 Notació senzilla
notació, context de2.2.2 Diversos pentagrames
note valueGrups especials
NoteColumn, exemple de sobreescripturaLa propietat force-hshift (forçar desplaçament horitzontal)
NoteColumn, exemple de sobreescriptura4.6.3 Exemple real de música
NoteHead, exemple de sobreescripturaL’ordre \override
NoteHead, exemple de sobreescripturaL’ordre \revert
NoteHead, exemple de sobreescripturaEl prefix \once
NoteHead, exemple de sobreescripturaL’ordre \tweak
NoteHead, exemple de sobreescripturaLa propietat color
NoteHead, exemple de sobreescriptura4.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
notesAltures
Notes a un acordVegeu també
Notes d'adornVegeu també
notes d’adornNotes d’adorn
Notes simultàniesVegeu també
notes, col·lisions deColumnes de notes
notes, duracions deDuracions (valors rítmics)
notes, espaiar amb el textL’ordre \textLengthOn
notes, noms absoluts de2.4.3 Noms de nota absoluts
notes, noms de2.4.3 Noms de nota absoluts
nous contextos3.3.2 Creació de contextos
número de versió1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
números de compàs, ajustar posicióLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)

O
objecte4.1.2 Objectes i interfícies
objecte d’extensió4.1.2 Objectes i interfícies
objecte de disposició4.1.2 Objectes i interfícies
objecte, col·lisió dins del pentagramaLa propietat staff-position (posició al pentagrama)
objecte, propietats de4.1.2 Objectes i interfícies
objectes d’extensióLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
objectes dins del pentagrama4.4.1 Comportament automàtic
objectes fora del pentagrama4.4.1 Comportament automàtic
objectes gràfics3.4.3 Crear una partitura partint de zero
objectes que col·lisionen, moure4.6.1 Moviment d’objectes
objectes, alineació sobre la línia baseLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
objectes, canvi de la mida de4.3.2 Mida dels objectes
objectes, convencions de nomenclatura4.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
objectes, eliminar4.7.1 Altres aplicacions dels ajustaments
objectes, mida de4.3.2 Mida dels objectes
objectes, posicionarLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
octava alta y baixa, clau deLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
octaveAltures
once override Sobreescriptura per un sol cop
ossia3.1.3 Niuat d’expressions musicals
ossia4.3.2 Mida dels objectes
ossias3.1.3 Niuat d’expressions musicals
outside-staff-priority, propietat, exempleLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
outside-staff-priority, propietat, exempleL’ordre \textLengthOn
override (sobreescriptura), sintaxi deL’ordre \override
override, instruccióL’ordre \override
overrideProperty, ordreL’ordre \overrideProperty

P
padding, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
padding, propietat, exempleLa propietat padding (farciment))
padding, propietat, exempleLa propietat padding (farciment))
Panoràmica de la modificació de les propietats3.4.3 Crear una partitura partint de zero
paral·leles, expressionsExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
paral·leles, expressions, mode relatiu iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
paraules polisíl·labes en la lletra2.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
partitura3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
partitura3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
partitura, exemple d’escriptura3.4.3 Crear una partitura partint de zero
partitures, diverses3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
pautes, ampliabilitat3.4.3 Crear una partitura partint de zero
PDF, fitxerGeneració del resultat
pentagrama, canviar la separació de les línies4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
pentagrama, posicionat del3.1.3 Niuat d’expressions musicals
Pentagrames d'OssiaVegeu també
pentagrames temporals3.1.3 Niuat d’expressions musicals
pentagrames, diversosExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
pentagrames, diversos2.2.2 Diversos pentagrames
pentagrames, grup de2.2.3 Grups de pentagrames
phrasingLligadures de fraseig
PhrasingSlur, exemple de sobreescripturaLa propietat positions (posicions)
piano, sistema de2.2.3 Grups de pentagrames
PianoStaff2.2.3 Grups de pentagrames
Pintar els objectes de blancLa propietat color
pitchAltures
pitchAdvertiment: armadures i altures
Pitch namesAdvertiment: armadures i altures
plantilla, modificar3.4.1 Soprano i violoncel
plantilles1.4.1 Material omès
plica amunt3.2.1 Sento veus
plica avall3.2.1 Sento veus
plica, canviar la longitud4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
pliques, veus i direcció de les3.2.1 Sento veus
plnantilla, escriure la vostra pròpia3.4.3 Crear una partitura partint de zero
polifoniaExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
polifonia2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
polifonia3.2.1 Sento veus
polifonia i mode relatiu3.2.1 Sento veus
polyphonyExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
posicionar grobsLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
posicionar objectesLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
positions, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
positions, propietat, exempleLa propietat positions (posicions)
positions, propietat, exempleLa propietat positions (posicions)
predeterminades, recuperar las propietats Recuperació de l’ajustament
presentació en front a contingutArmadures
presentació, propietats dels objectes de4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats d’objectes4.1.2 Objectes i interfícies
propietats de les interfícies4.2.2 Propietats de les interfícies
propietats dels grobs4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats dels objectes presentació4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats que funcionen en contextos3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
propietats, convencions de nomenclatura4.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
propietats, sub-propietats3.4.3 Crear una partitura partint de zero
propietats, tipus de4.2.3 Tipus de propietats
puntetDuracions (valors rítmics)

Q
quarter noteDuracions (valors rítmics)

R
Referència de funcionament intern4.2 Manual de referència de funcionament intern
Referència de funcionament intern4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Referència de Funcionament Intern, exemple d’utilització4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
relatiu, modeAltures
relatiu, mode, alteracions iAltures
relatiu, mode, expressions paral·leles iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
relatiu, mode, música simultània iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
relatiu, mode, polifonia i3.2.1 Sento veus
Resolució de les col·lisions4.6.3 Exemple real de música
restSilencis
retorn a veu única3.2.2 Veus explícites
revert, instrucciónL’ordre \revert
revertir Recuperació de l’ajustament
rgb, colorsLa propietat color
rgb-colorLa propietat color
right-padding, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
right-padding, propietatLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
right-padding, propietat, exempleLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
ritmesDuracions (valors rítmics)
rodonaDuracions (valors rítmics)

S
SATB, estructura de3.2.3 Veus i música vocal
scaleAltures
Scheme tutorial4.2.2 Propietats de les interfícies
Scheme tutorialVegeu també
Scheme tutorialVegeu també
Scheme tutorial Instal·lant mitjançant un gestor de paquets o
Scheme tutorial4.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
Score2.2.2 Diversos pentagrames
score3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
score (partitura)3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
score, contingut del bloc3.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
Script, exemple de sobreescripturaLa propietat padding (farciment))
segell, ús de la propietatSimulació de un calderó al MIDI
self-alignment-X, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
self-alignment-X, propietat, exempleLa propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)
senzilla, notació1.2.1 Notació senzilla
separador, silenci2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
sharpAlteracions accidentals
sharpAdvertiment: armadures i altures
silenciSilencis
silenci separador2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
simultània, música3.2.1 Sento veus
simultània, música, mode relatiu iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
sistema de cor2.2.3 Grups de pentagrames
sistema de piano2.2.3 Grups de pentagrames
slurLligadures d’expressió
slurLligadures de fraseig
slurAdvertiments: lligadures d’expressió en front a lligadures d’unió
Slur, exemple de sobreescriptura4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Slur, exemple de sobreescriptura Sobreescriptura per un sol cop
Slur, exemple de sobreescriptura Recuperació de l’ajustament
Slur, exemple de sobreescriptura Recuperació de l’ajustament
Slur, exemple de sobreescripturaLa propietat direction (direcció)
sobreescriptura per un sol cop Sobreescriptura per un sol cop
sobreescriptura, exemple de4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
sobreescriptures, usar variables per a4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
sol, clau deClau
Solució de problemes1.3.1 Consells generals de solució de problemes
sopranoClau
sostingutAlteracions accidentals
sostingut, dobleAlteracions accidentals
staccatoArticulacions
staff2.2.3 Grups de pentagrames
Staff2.2.2 Diversos pentagrames
staff-padding, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
staff-padding, propietat, exempleLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
staff-position, propietat4.6.1 Moviment d’objectes
staff-position, propietat, exempleLa propietat staff-position (posició al pentagrama)
staff-position, propietat, exemple4.6.3 Exemple real de música
staff-space, propietat, exemple4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
StaffSymbol, exemple de sobreescripturaLa propietat color
StaffSymbol, exemple de sobreescriptura4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
Stem, exemple de remocióUnió de notes entre veus diferents
Stem, exemple de sobreescripturaLa propietat color
Stem, exemple de sobreescriptura4.6.3 Exemple real de música
stencil (segell), propietatLa propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exempleLa propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exempleLa propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exempleLa propietat transparent (transparent)
stencil, propietat, exemple4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
stencil, propietat, exempleLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
stencil, propietat, exempleSimulació de un calderó al MIDI
StringNumber, exemple de sobreescripturaLa propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)
sub-propietats3.4.3 Crear una partitura partint de zero
Suggeriments per escriure fitxers d'entrada1.4.3 Panoràmica dels manuals
superposada, notacióLa propietat padding (farciment))
system2.2.3 Grups de pentagrames
systemVegeu també
systemVegeu també

T
Teclats i altres instruments de pentagrames múltiplesVegeu també
tempo indicationIndicacions de tempo
tempo, indicacions deIndicacions de tempo
temporals, pentagrames3.1.3 Niuat d’expressions musicals
tenorClau
text, addició2.1.5 Addició de text
text, extensions deLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
text, propietat, exempleL’ordre \tweak
text, propietat, exempleLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
TextScript, exemple de sobreescripturaLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
TextScript, exemple de sobreescripturaL’ordre \textLengthOn
TextSpanner, exemple de sobreescripturaLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
TextSpanner, exemple de sobreescripturaLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
thickness, propietat, exemple4.2.1 Propietats dels objectes de presentació
thickness, propietat, exemple Sobreescriptura per un sol cop
thickness, propietat, exemple Recuperació de l’ajustament
thickness, propietat, exemple Recuperació de l’ajustament
tieLligadures d’unió
tieAdvertiments: lligadures d’expressió en front a lligadures d’unió
Tie, exemple de sobreescriptura4.6.3 Exemple real de música
time signatureIndicació de compàs
TimeSignature, exemple de sobreescripturaLa propietat transparent (transparent)
TimeSignature, exemple de sobreescripturaLa propietat transparent (transparent)
TimeSignature, exemple de sobreescripturaLa propietat color
TimeSignature, exemple de sobreescriptura4.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura4.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura4.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura4.3.3 Longitud i gruix dels objectes
tonalitat, armadura deArmadures
tonalitat, armadura de la, establirAlteracions accidentals
Top1.4.3 Panoràmica dels manuals
Top1.4.3 Panoràmica dels manuals
transparent, propietatLa propietat transparent (transparent)
transparent, propietat, exempleL’ordre \tweak
transparent, propietat, exempleLa propietat transparent (transparent)
transparent, propietat, exemple4.6.3 Exemple real de música
transparent, propietat, exempleSimulació de un calderó al MIDI
transparènciaLa propietat transparent (transparent)
transpositionAdvertiment: armadures i altures
treset, claur deL’ordre \tweak
tresetsGrups especials
tresets niuatsL’ordre \tweak
tripletGrups especials
Tunable context properties3.3.4 Modificar les propietats dels contextos
Tunable context propertiesVegeu també
tuplet-number, funció, exempleL’ordre \tweak
TupletBracketL’ordre \tweak
TupletNumber, exemple de sobreescripturaL’ordre \tweak
tweak, ordreL’ordre \tweak
títol2.4.2 Afegir títols

U
Unix, execució del LilyPond1.1.4 Línia d’ordres
upLa propietat direction (direcció)

V
variables2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables3.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
variables3.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
Variables flexibles d'espaiat vertical de paper4.5 Espaiat vertical
variables, caràcters permesos en2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables, definir2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables, usar per a sobreescriptures4.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
variables, ús de2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
versions1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
versió1.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
veure la músicaGeneració del resultat
veus en front a acords3.2.1 Sento veus
veus i direcció de ls pliques3.2.1 Sento veus
Veus múltiplesVegeu també
Veus múltiplesVegeu també
veus que creuen claus3.2.1 Sento veus
veus temporals3.2.2 Veus explícites
veus, aniuat de3.2.2 Veus explícites
veus, diverses3.2.1 Sento veus
veus, més, en un sol pentagrama2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
veus, nomenament de3.2.1 Sento veus
veus, retorn a única3.2.2 Veus explícites
Visualització dels pentagramesVegeu també
vocal, estructura d’una partitura3.2.3 Veus i música vocal
vocal, partitura, diverses estrofes3.2.3 Veus i música vocal
Voice2.2.2 Diversos pentagrames
Voice (veu), context de3.2.1 Sento veus

W
whole noteDuracions (valors rítmics)
Windows, execució del LilyPond1.1.3 Windows

X
X11, colors deLa propietat color
x11-colorLa propietat color
x11-color, exemple d’utilitzacióLa propietat color
x11-color, funció, exemple de utilització4.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme

À
àmbit, gravador delCanviar un sol context

Ú
únic, polifonia en pentagrama2.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
ús de les variables2.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables

Salta a:   %   '   (   ,   .   <   >   [   \   ]   ^   _   ~   À   Ú  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  

LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.21.82 (branca de desenvolupament).