1.1.1 Zadání not

„Sestavení“ je pojem, který se používá pro přeměnu vstupního souboru pro LilyPond programem LilyPond do notového výstupu. Výstupními soubory jsou v první řadě soubory PDF (pro prohlížení a tisku), MIDI (pro přehrávání) a PNG (pro používání na internetových stránkách). Vstupními soubory pro LilyPond jsou prosté textové soubory.

První příklad ukazuje, jak takový jednoduchý vstupní soubor může vypadat.

{
  c' e' g' e'
}

Obrazovým výstupem je:

[image of music]

Pozor: V každém souboru LilyPond musejí být nastaveny { kulaté závorky } kolem not nebo písňového textu. Před a za závorkami mají být zadány prázdné znaky, aby ve spojení s vlastními symboly not nevznikly žádné nejasnosti. Na začátku a na konci řádku mohou být tyto prázdné znaky vynechány také. Může se stát, že v této příručce závorky v některých příkladech chybí, ale je třeba vždy myslet na to, aby se ve vlastních souborech používaly! Více informací ke znázornění příkladů v této příručce podává úryvek Jak číst příručky.

Dodatečně LilyPond rozlišuje Psaní velkých a malých písmen. ‘ { c d e }’ je přípustný kód, ‘ { C D E }’ naproti tomu vede k chybovému hlášení.


Pohled na výsledky

Tvorba notového výstupu závisí na tom, jaký operační systém a které programy se používají.

Vezměte na vědomí, že lepší výsledky jsou u textových editorů s podporou pro LilyPond. Více k tomu v úryvku Snadnější úpravy.

Pozor: Poprvé, když použijete LilyPond, může spuštění trvat minutu nebo i déle, protože program nejprve vyhledává všechna písma, LilyPond běží o mnoho rychleji.


LilyPond – Learning Manual v2.21.82 (Vývojářská větev).