1.1 Přeložení zdrojového souboru

Tento úryvek uvádí do „sestavování“ – do procesu zpracování LilyPondovských vstupních souborů (napsaných vámi), který popisuje, aby byl vytvořen výstupní soubor.


LilyPond – Learning Manual v2.21.82 (Vývojářská větev).