1.1 Compilació d’un fitxer

Aquesta secció presenta el concepte de “compilació”: el processament dels documents d’entrada del LilyPond (escrits per vos mateix) per produir fitxers de sortida.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.21.82 (branca de desenvolupament).