1.1.4 Commandoregel

Nota bene : Deze instructies veronderstellen dat je vertrouwd bent met het gebruik van de commandoregel. Als je een van de andere programma’s gebruikt die beschreven staan in Eenvoudiger bewerken, raadpleeg dan de documentatie voor dat programma als je problemen hebt met het compileren van een bestand.

Stap 1. Maak je ‘.ly’-bestand

Maak een tekstbestand met de naam ‘test.ly’ en vul het met:

\version "2.20.0"
{
  c' e' g' e'
}

Stap 2. Compileren (op de commandoregel)

Om het ‘test.ly’-bestand te compileren, typ op de commandoregel:

lilypond test.ly

Je ziet dan iets dat lijkt op:

GNU LilyPond 2.20.0
Verwerken van `test.ly'
Ontleden...
Vertolken van muziek...
Voorbewerken van grafische objecten...
Berekenen van 1 pagina-afbreek brokken...[1: 1 pagina's]
Tekenen van systemen...
Opmaakuitvoer naar `test.ps'...
Converteren naar `./test.pdf'...
Success: compilation successfully completed

Stap 3. Bekijk de uitvoer

Je kunt het resulterende ‘test.pdf’-bestand bekijken of printen.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.21.82 (ontwikkelingstak).