2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden

Terminologie: chord.

We zagen eerder hoe noten kunnen worden gecombineerd tot accoorden door aan te geven dat ze tegelijk klinken door ze tussen dubbele gehoekte haken te zetten. Echter, de normale manier om een accoord aan te geven is door de toonhoogten tussen enkele hoekige haken te zetten. Merk op dat alle noten in een accoord dezelfde lengte moeten hebben, en dat die lengte na de afsluitende haak komt.

\relative { r4 <c'' e g> <c f a>2 }

[image of music]

Beschouw accoorden als vrijwel identiek aan enkele noten: bijna alles wat je aan een enkele noot kunt plakken, kun je aan een accoord plakken, en alles komt buiten de hoekige haken. Bijvoorbeeld, je kunt markeringen als waardestrepen en overbindingen gebruiken met accoorden. Ze worden geplaatst buiten de hoekige haken.

r4 <c e g>~ <c f a>2 |
<c e g>8[ <c f a> <c e g> <c f a>]
  <c e g>\>[ <c f a> <c f a> <c e g>]\! |
r4 <c e g>8.\p <c f a>16( <c e g>4-. <c f a>) |

[image of music]

Zie ook

Notatiehandleiding: Chorded notes.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.21.82 (ontwikkelingstak).