2.1.7 Dodatečné rytmické příkazy

Předtaktí

Předtaktí se zadává příkazem \partial. Potom následuje délka předtaktí: \partial 4 znamená jednu čtvrťovou notu předtaktí a \partial 8 jednu osminovou notu.

\relative {
  \partial 8 f''8 |
  c2 d |
}

[image of music]

Jiná rytmická rozdělení

Slovníček: note value, triplet.

Trioly a n-toly se vytváří příkazem \times. Potřeba jsou k tomu dva argumenty: zlomek a noty, na něž se odvolává. Trvání not se zlomkem znásobuje. V jedné triole trvají noty 2/3 jejich zapsané délky, takže triola má 2/3 jako svůj zlomek:

\relative {
  \tuplet 3/2 { f''8 g a }
  \tuplet 3/2 { c8 r c }
  \tuplet 3/2 { f,8 g16[ a g a] }
  \tuplet 3/2 { d4 a8 }
}

[image of music]

Ozdoby

Slovníček: grace notes, acciaccatura, appoggiatura.

Melodické ozdoby se zadávají příkazem \grace, ačkoli se také dají vytvářet uvozením hudebního výrazu příkazem \appoggiatura (dlouhý příraz, prodleva) a \acciaccatura (příraz, krátká appoggiatura).

\relative {
  c''2 \grace { a32 b } c2 |
  c2 \appoggiatura b16 c2 |
  c2 \acciaccatura b16 c2 |
}

[image of music]

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Ozdoby, Jiná rytmická rozdělení, Předtaktí.


LilyPond – Learning Manual v2.21.82 (Vývojářská větev).