2.4.3 Absolute notenamen

Totnutoe hebben we steeds \relative gebruikt om toonhoogten aan te duiden. Dit is voor de meeste muziek de eenvoudigste manier van invoeren, maar er is ook een andere manier om toonhoogten in te voeren: de absolute modus.

Alls je \relative weglaat, behandelt LilyPond alle toonhoogten als absolute waarden. Een c' betekent altijd de centrale C, een b betekent altijd de noot een stapje onder de centrale C en een g, is altijd de noot onderaan de balk bij de bassleutel.

{
 \clef "bass"
 c'4 b g, g, |
 g,4 f, f c' |
}

[image of music]

Hier is een toonladder over vier octaven:

{
 \clef "bass"
 c,4 d, e, f, |
 g,4 a, b, c |
 d4 e f g |
 a4 b c' d' |
 \clef "treble"
 e'4 f' g' a' |
 b'4 c'' d'' e'' |
 f''4 g'' a'' b'' |
 c'''1 |
}

[image of music]

Zoals je ziet, behoeft het schrijven van een melodie in de vioolsleutel nogal wat apostrof-tekens '. Kijk eens naar dit fragment van mozart:

{
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d''16 cis''8 e''4 e''8 |
 b'8. cis''16 b'8 d''4 d''8 |
}

[image of music]

Al die apostrofs maken de invoer onleesbaar en zijn een bron van fouten. met \relative is bovenstaand voorbeeld een stuk leesbaarder en ook eenvoudiger in te voeren:

\relative {
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d16 cis8 e4 e8 |
 b8. cis16 b8 d4 d8 |
}

[image of music]

Als je een fout maakt met een octaveringsteken (' of ,) in de \relative-modus, wordt dat heel snel duidelijk – veel noten staan in het verkeerde octaaf. Als je in absolute modus werkt, is een enkele octaaffout lang niet zo goed zichtbaar, en zal dus ook niet zo eenvoudig te vinden zijn.

Echter, absolute modus is is nuttig in muziek met zeer grote intervallen en vooral voor lilypond-invoer die met de computer wordt gegenereerd.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.21.82 (ontwikkelingstak).