2.4.3 Abszolút hangmagasság-megadás

Eddig mindig \relative módban adtuk meg a hangmagasságot. Ez a legkönnyebb módja a legtöbb zenemű bevitelének, de létezik a hangmagasság megadásának egy másik módja is: az abszolút mód.

A LilyPond a \relative blokk elhagyása esetén minden hangmagasságot abszolútként értelmez. A c' mindig az egyvonalas c hangot jelöli, a b az alatta levő hangot, a kis h-t, a g, pedig a nagy g-t.

{
 \clef "bass"
 c'4 b g, g, |
 g,4 f, f c' |
}

[image of music]

Íme egy négy oktávos skála:

{
 \clef "bass"
 c,4 d, e, f, |
 g,4 a, b, c |
 d4 e f g |
 a4 b c' d' |
 \clef "treble"
 e'4 f' g' a' |
 b'4 c'' d'' e'' |
 f''4 g'' a'' b'' |
 c'''1 |
}

[image of music]

Amint az látható, a magas hangok beviteléhez sok ' jel szükséges. Itt van például egy Mozart-idézet:

{
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d''16 cis''8 e''4 e''8 |
 b'8. cis''16 b'8 d''4 d''8 |
}

[image of music]

Common octave marks can be indicated just once, using the command \fixed followed by a reference pitch:

\fixed c'' {
 \key a \major
 \time 6/8
 cis8. d16 cis8 e4 e8 |
 b,8. cis16 b,8 d4 d8 |
}

[image of music]

A sok aposztróftól kevésbé lesz olvasható a bemenet, és így könnyebb hibázni. A \relative módban az előző példát sokkal könnyebb elolvasni és begépelni:

\relative {
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d16 cis8 e4 e8 |
 b8. cis16 b8 d4 d8 |
}

[image of music]

Ha relatív módban hibát vét az ember (eggyel több vagy kevesebb ' vagy , jelet használ), a hiba azonnal szembetűnő – a hibás hangtól kezdve minden hang elcsúszik egy oktávval. Abszolút módban az egyszeri hiba nem ilyen könnyen észrevehető, és nehezebb megtalálni.

Az abszolút mód olyan dallamoknál lehet előnyös, amelyekben nagy hangközugrások vannak, de leginkább a LilyPond-fájlok számítógéppel történő generálásánál bizonyul különösen hasznosnak.

Sometimes music is arranged in more complex ways. If you are using \relative inside of \relative, the outer and inner relative sections are independent:

\relative { c'4 \relative { f'' g } c }

[image of music]

To use absolute mode inside of \relative, put the absolute music inside \fixed c { … } and the absolute pitches will not affect the octaves of the relative music:

\relative {
 c'4 \fixed c { f'' g'' } c |
 c4 \fixed c'' { f g } c
}

[image of music]


LilyPond — Tankönyv v2.21.82 (development-branch).