A.21 Predefined type predicates


R5RS primary predicates

Type predicateDescription
boolean?boolean
char?character
number?number
pair?pair
port?port
procedure?procedure
string?string
symbol?symbol
vector?vector

R5RS secondary predicates

Type predicateDescription
char-alphabetic?alphabetic character
char-lower-case?lower-case character
char-numeric?numeric character
char-upper-case?upper-case character
char-whitespace?whitespace character
complex?complex number
eof-object?end-of-file object
even?even number
exact?exact number
inexact?inexact number
input-port?input port
integer?integer
list?list (use cheap-list? for faster processing)
negative?negative number
null?null
odd?odd number
output-port?output port
positive?positive number
rational?rational number
real?real number
zero?zero

Guile predicates

Type predicateDescription
hash-table?hash table

LilyPond scheme predicates

Type predicateDescription
boolean-or-symbol?boolean or symbol
cheap-list?list (use this instead of list? for faster processing)
color?color
fraction?fraction, as pair
grob-list?list of grobs
index?non-negative integer
key?index or symbol
key-list?list of indexes or symbols
key-list-or-music?key list or music
key-list-or-symbol?key list or symbol
markup?markup
markup-command-list?markup command list
markup-list?markup list
moment-pair?pair of moment objects
number-list?number list
number-or-grob?number or grob
number-or-markup?number or markup
number-or-pair?number or pair
number-or-string?number or string
number-pair?pair of numbers
number-pair-list?list of number pairs
rational-or-procedure?an exact rational or procedure
rhythmic-location?rhythmic location
scheme?any type
string-or-music?string or music
string-or-pair?string or pair
string-or-symbol?string or symbol
symbol-list?symbol list
symbol-list-or-music?symbol list or music
symbol-list-or-symbol?symbol list or symbol
void?void

LilyPond exported predicates

Type predicateDescription
ly:book?book
ly:box?box
ly:context?context
ly:context-def?context definition
ly:context-mod?context modification
ly:dimension?dimension, in staff space
ly:dir?direction
ly:dispatcher?dispatcher
ly:duration?duration
ly:event?post event
ly:font-metric?font metric
ly:grob?graphical (layout) object
ly:grob-array?array of grobs
ly:grob-properties?grob properties
ly:input-location?input location
ly:item?item
ly:iterator?iterator
ly:lily-lexer?lily-lexer
ly:lily-parser?lily-parser
ly:listener?listener
ly:moment?moment
ly:music?music
ly:music-function?music function
ly:music-list?list of music objects
ly:music-output?music output
ly:otf-font?OpenType font
ly:output-def?output definition
ly:page-marker?page marker
ly:pango-font?pango font
ly:paper-book?paper book
ly:paper-system?paper-system Prob
ly:pitch?pitch
ly:prob?property object
ly:score?score
ly:skyline?skyline
ly:skyline-pair?pair of skylines
ly:source-file?source file
ly:spanner?spanner
ly:spring?spring
ly:stencil?stencil
ly:stream-event?stream event
ly:translator?translator
ly:translator-group?translator group
ly:undead?undead container
ly:unpure-pure-container?unpure/pure container

Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).