A.4 Predefined fretboard diagrams


Diagrams for Guitar

[image of music]


Diagrams for Ukulele

[image of music]


Diagrams for Mandolin

[image of music]


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).