5.1 Interpretation contexts

This section describes what contexts are, and how to modify them.

Vegeu també

Learning Manual: Contexts and engravers.

Installed Files: ‘ly/engraver-init.ly’, ‘ly/performer-init.ly’.

Snippets: Contexts and engravers.

Internals Reference: Contexts, Engravers and Performers.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).