3.1 Input structure

The main format of input for LilyPond are text files. By convention, these files end with ‘.ly’.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.81 (branca de desenvolupament).