2.4 Fretted string instruments

[image of music]

This section discusses several aspects of music notation that are unique to fretted string instruments.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.81 (branca de desenvolupament).