3.6 Extracting musical information

In addition to creating graphical output and MIDI, LilyPond can display musical information as text.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.81 (branca de desenvolupament).