A.10 Clef styles

The following table shows all the clef styles possible (including where middle C sits relative to the clef).


Standard clefs

ExampleOutputExampleOutput
\clef G

[image of music]

\clef "G2"

[image of music]

\clef treble

[image of music]

\clef violin

[image of music]

\clef french

[image of music]

\clef GG

[image of music]

\clef tenorG

[image of music]


\clef soprano

[image of music]

\clef mezzosoprano

[image of music]

\clef C

[image of music]

\clef alto

[image of music]

\clef tenor

[image of music]

\clef baritone

[image of music]


\clef varC

[image of music]

\clef altovarC

[image of music]

\clef tenorvarC

[image of music]

\clef baritonevarC

[image of music]


\clef varbaritone

[image of music]

\clef baritonevarF

[image of music]

\clef F

[image of music]

\clef bass

[image of music]

\clef subbass

[image of music]


Percussion staff clef

ExampleOutputExampleOutput
\clef percussion

[image of music]

\clef varpercussion

[image of music]


Tab staff clefs

ExampleOutputExampleOutput
\new TabStaff {
  \clef tab
}

[image of music]

\new TabStaff {
  \clef moderntab
}

[image of music]


Ancient music clefs

Gregorian

ExampleOutputExampleOutput
\clef "vaticana-do1"

[image of music]

\clef "vaticana-do2"

[image of music]

\clef "vaticana-do3"

[image of music]

\clef "vaticana-fa1"

[image of music]

\clef "vaticana-fa2"

[image of music]


\clef "medicaea-do1"

[image of music]

\clef "medicaea-do2"

[image of music]

\clef "medicaea-do3"

[image of music]

\clef "medicaea-fa1"

[image of music]

\clef "medicaea-fa2"

[image of music]


\clef "hufnagel-do1"

[image of music]

\clef "hufnagel-do2"

[image of music]

\clef "hufnagel-do3"

[image of music]

\clef "hufnagel-fa1"

[image of music]

\clef "hufnagel-fa2"

[image of music]

\clef
"hufnagel-do-fa"

[image of music]

Mensural

ExampleOutputExampleOutput
\clef "mensural-c1"

[image of music]

\clef "mensural-c2"

[image of music]

\clef "mensural-c3"

[image of music]

\clef "mensural-c4"

[image of music]

\clef "mensural-c5"

[image of music]


\clef "mensural-f"

[image of music]

\clef "mensural-g"

[image of music]


\clef "blackmensural-c1"

[image of music]

\clef "blackmensural-c2"

[image of music]

\clef "blackmensural-c3"

[image of music]

\clef "blackmensural-c4"

[image of music]

\clef "blackmensural-c5"

[image of music]


\clef "neomensural-c1"

[image of music]

\clef "neomensural-c2"

[image of music]

\clef "neomensural-c3"

[image of music]

\clef "neomensural-c4"

[image of music]

\clef "neomensural-c5"

[image of music]


\clef "petrucci-c1"

[image of music]

\clef "petrucci-c2"

[image of music]

\clef "petrucci-c3"

[image of music]

\clef "petrucci-c4"

[image of music]

\clef "petrucci-c5"

[image of music]


\clef "petrucci-f"

[image of music]

\clef "petrucci-f2"

[image of music]

\clef "petrucci-f3"

[image of music]

\clef "petrucci-f4"

[image of music]

\clef "petrucci-f5"

[image of music]


\clef "petrucci-g1"

[image of music]

\clef "petrucci-g2"

[image of music]

\clef "petrucci-g"

[image of music]

Kievan

ExampleOutput
\clef "kievan-do"

[image of music]


Altres idiomes: English, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).