A.1 Chord name chart

The following chart shows two standard systems for printing chord names, along with the pitches they represent.

[image of music]


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).