2.9 Notació antiga

[image of music]

Entre les formes en les quals té suport la notació antiga es troba la possibilitat de gravar notació mensural, cant gregorià i cant kievà en notació quadrada. Es pot accedir a aquestes funcionalitats mitjançant la modificació de propietats d’estil d’objectes gràfics com el cap de les notes o els silencis, o bé mitjançant la utilització d’un dels contextos predefinits d’aquests estils.

Molts objectes gràfics, com ara el cap i la vírgula de les figures, les alteracions, la indicació de compàs i els silencis ofereixen una propietat style (estil), que es pot canviar per emular diversos estils diferents de notació antiga. Vegeu

Certs conceptes de notació s’inclouen específicament per a la notació antiga:

Vegeu també

Glossari musical: custos, ligature, mensural notation.

Referència de la notació: Caps de nota de la música mensural, Alteracions i armadures de la música mensural, Silencis de la música mensural, Claus de cant gregorià, Corxets de la música mensural, Indicacions de compàs de la música mensural, Custos, Divisiones, Lligadures.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.83 (branca de desenvolupament).