C. LilyPond register

Jump to:   !   %   '   (   ,   .   <   >   [   \   ]   ^   _   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  
Index Entry Section

!
!Dynamiek

%
%1.2.2 Werken met invoerbestanden
%{ ... %}1.2.2 Werken met invoerbestanden

'
'Toonhoogten

(
( ... )2.1.3 Overbindingen en legatobogen

,
,Toonhoogten

.
...1.2.2 Werken met invoerbestanden

<
<Dynamiek
<2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
< ... >2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
<<Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
<<2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
<< ... >>Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
<< ... \\ ... >>2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
<< \\ >>3.2.1 I’m hearing Voices

>
>Dynamiek
>2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
>>Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
>>2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk

[
[2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
[ ... ]2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen

\
\!Dynamiek
\( ... \)2.1.3 Overbindingen en legatobogen
\<Dynamiek
\>Dynamiek
\acciaccaturaVersieringen
\addlyrics2.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
\addlyrics example4.2.1 Properties of layout objects
\addlyrics, example4.2.2 Properties found in interfaces
\appoggiaturaVersieringen
\autoBeamOff2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
\autoBeamOff3.2.3 Voices and vocals
\autoBeamOn2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
\book3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\book3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\clefSleutel
\consists3.3.5 Adding and removing engravers
\contextSetting context properties with \context
\fDynamiek
\ffDynamiek
\graceVersieringen
\header2.4.2 Titels toevoegen
\header3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\keyToonsoorten
\layout3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\layoutChanging all contexts of the same type
\lyricmode3.2.3 Voices and vocals
\lyricsto3.2.3 Voices and vocals
\majorToonsoorten
\markup2.1.5 Tekst toevoegen
\mfDynamiek
\midi3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\minorToonsoorten
\mpDynamiek
\new2.2.2 Meerdere notenbalken
\new3.3.2 Creating contexts
\new ChoirStaff3.2.3 Voices and vocals
\new Lyrics3.2.3 Voices and vocals
\new Staff2.2.2 Meerdere notenbalken
\new Voice3.2.2 Explicitly instantiating voices
\once4.1.4 Tweaking methods
\onceOverriding once only
\oneVoice3.2.2 Explicitly instantiating voices
\override4.1.4 Tweaking methods
\overrideProperty4.1.4 Tweaking methods
\pDynamiek
\partialOpmaat
\ppDynamiek
\relativeToonhoogten
\remove3.3.5 Adding and removing engravers
\revert4.1.4 Tweaking methods
\revertReverting
\score3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\score3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
\set3.3.4 Modifying context properties
\set, example of usingFingering
\shiftOffNote columns
\shiftOnNote columns
\shiftOnnNote columns
\shiftOnnnNote columns
\startTextSpan4.4.3 Outside-staff objects
\stopTextSpan4.4.3 Outside-staff objects
\tempoTempo-aanduidingen
\textLengthOff\textLengthOn
\textLengthOn\textLengthOn
\timeMaatsoort
\timesAntimetrische figuren
\tweak4.1.4 Tweaking methods
\tweak, Accidental4.1.4 Tweaking methods
\tweak, example4.1.4 Tweaking methods
\tweak, example4.1.4 Tweaking methods
\tweak, example4.1.4 Tweaking methods
\tweak, specific layout object4.1.4 Tweaking methods
\unset3.3.4 Modifying context properties
\version1.2.2 Werken met invoerbestanden
\voiceFour3.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceFourStyle3.2.1 I’m hearing Voices
\voiceNeutralStyle3.2.1 I’m hearing Voices
\voiceOne3.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceOneStyle3.2.1 I’m hearing Voices
\voiceThree3.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceThreeStyle3.2.1 I’m hearing Voices
\voiceTwo3.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceTwoStyle3.2.1 I’m hearing Voices
\withSetting context properties with \with
\with, example4.3.2 Size of objects
\with, example4.3.2 Size of objects
\with, example4.3.2 Size of objects
\with, example4.3.2 Size of objects
\with, example4.3.3 Length and thickness of objects
\\2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
\\3.2.1 I’m hearing Voices

]
]2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen

^
^Vingerzetting

_
_Vingerzetting

~
~2.1.3 Overbindingen en legatobogen

A
absolute modus2.4.3 Absolute notenamen
absolute notenamen2.4.3 Absolute notenamen
absolute waarden voor toonhoogten2.4.3 Absolute notenamen
accentArticulaties
acciaccaturaVersieringen
acciaccaturaVersieringen
accidentalToonhoogten
accidentalVerplaatsingstekens
accidentalWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Accidental, example of overridingright-padding
AccidentalPlacement, example of overridingright-padding
AccidentalsZie ook
accolades1.2.2 Werken met invoerbestanden
accoorden2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
adding engravers3.3.5 Adding and removing engravers
addlyrics2.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
algemene fouten1.3.2 Enkele algemene fouten
alignAboveContext property, example4.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example4.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example4.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example4.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example4.3.3 Length and thickness of objects
aligning objects on a baselinestaff-padding property
altSleutel
ambitusChanging a single context
ambitus engraverChanging a single context
anacrouseOpmaat
anacrusisOpmaat
antimetrische figurenAntimetrische figuren
apostrof, enkel aanhalingstekenToonhoogten
Apparent error2.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
appoggiaturaVersieringen
articulatieArticulaties
articulationWaarschuwingen: legatobogen versus overbindingen
articulationArticulaties
Articulations and ornamentationsZie ook
articulations and slurs4.4.3 Outside-staff objects
autoBeamOff2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
autoBeamOff3.2.3 Voices and vocals
autoBeamOn2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
Automatic accidentalsWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Automatic accidentalsZie ook
Automatic beamsZie ook
automatische waardestrepen2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen

B
Bar and bar number checksZie ook
bar numbers, tweaking placement4.4.3 Outside-staff objects
BarLine, example of overridingstencil
BarLine, example of overridingstencil
BarLine, example of overridingbreak-visibility
BarLine, example of overridingcolor
BarLine, example of overridingcolor
BarLine, example of overridingcolor
BarLine, example of overridingcolor
basSleutel
beamNootlengten (ritmen)
beam2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
Beam, example of overridingpositions property
beaming and lyrics3.2.3 Voices and vocals
beams, controlling manuallypositions property
bestanden, tips om te maken1.4.1 Weggelaten materiaal
bestandsstructuur3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
blokcommentaar1.2.2 Werken met invoerbestanden
blokcommentaar1.2.2 Werken met invoerbestanden
boek3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
boek3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
boek blok, impliciet3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
boog, frasering2.1.3 Overbindingen en legatobogen
bound-details property, example4.4.3 Outside-staff objects
bound-details property, example4.4.3 Outside-staff objects
bouwen van bestanden, tips1.4.1 Weggelaten materiaal
brace2.2.3 Notenbalkgroepen
bracket types3.1.4 On the un-nestedness of brackets and ties
bracket, triplet4.1.4 Tweaking methods
bracket, tuplet4.1.4 Tweaking methods
brackets, enclosing vs. marking3.1.4 On the un-nestedness of brackets and ties
brackets, nesting3.1.4 On the un-nestedness of brackets and ties
break-visibility propertybreak-visibility
break-visibility property, examplebreak-visibility

C
Callback functions4.6.5 Advanced tweaks with Scheme
center4.4.2 Within-staff objects
Changing context default settingsZie ook
Changing context default settingsZie ook
changing size of objects4.3.2 Size of objects
choir staff3.2.3 Voices and vocals
ChoirStaff2.2.3 Notenbalkgroepen
ChoirStaff3.2.3 Voices and vocals
chord2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
Chorded notesZie ook
ChordNames2.2.2 Meerdere notenbalken
chords vs. voices3.2.1 I’m hearing Voices
ClefZie ook
clefSleutel
Clef, example of overridingcolor
Clef, example of overriding4.3.2 Size of objects
Clef, example of overriding4.3.2 Size of objects
Clef, example of overriding4.3.2 Size of objects
Clef, example of overriding4.3.3 Length and thickness of objects
Collision resolution4.5.3 Real music example
collisions, notesNote columns
color propertycolor
color property, example4.1.4 Tweaking methods
color property, example4.1.4 Tweaking methods
color property, example4.1.4 Tweaking methods
color property, example4.1.4 Tweaking methods
color property, example4.1.4 Tweaking methods
color property, examplecolor
color property, examplecolor
color property, examplecolor
color property, examplecolor
color property, setting to Scheme procedure4.6.5 Advanced tweaks with Scheme
color, rgbcolor
color, X11color
combineren van gelijktijdige uitdrukkingenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
commentaar1.2.2 Werken met invoerbestanden
commentaar, blok1.2.2 Werken met invoerbestanden
commentaar, regel1.2.2 Werken met invoerbestanden
commentaren1.2.2 Werken met invoerbestanden
Common1.3.2 Enkele algemene fouten
compileren1.1.1 Invoer schrijven
compound music expression3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
concurrent music3.2.1 I’m hearing Voices
consists3.3.5 Adding and removing engravers
contents of a score block3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
contextSetting context properties with \context
context properties3.3.4 Modifying context properties
context properties, modifying3.3.4 Modifying context properties
context properties, setting with \contextSetting context properties with \context
context properties, setting with \withSetting context properties with \with
context, findingFinding the context
context, identifying correctFinding the context
context, notatie2.2.2 Meerdere notenbalken
context, specifying in lyric modeSpecifying the context in lyric mode
context, Voice3.2.1 I’m hearing Voices
contexten, impliciet3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
Contexts3.3.4 Modifying context properties
ContextsZie ook
Contexts explainedZie ook
contexts explained3.3.1 Contexts explained
contexts, creating3.3.2 Creating contexts
contexts, naming3.3.2 Creating contexts
controlling tuplets, slurs, phrasing slurs, and beams manuallypositions property
creating contexts3.3.2 Creating contexts
Creating contextsZie ook
Creating MIDI files3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
Creating titles2.4.2 Titels toevoegen
crescendoDynamiek

D
decrescendoDynamiek
default properties, reverting toReverting
Difficult tweaks4.1.4 Tweaking methods
direction property, example4.1.4 Tweaking methods
direction property, example4.4.2 Within-staff objects
direction property, exampleFingering
Displaying stavesZie ook
distances4.3.3 Length and thickness of objects
dotted noteNootlengten (ritmen)
doubleVerplaatsingstekens
double flatVerplaatsingstekens
down4.4.2 Within-staff objects
draaien van LilyPond onder MacOS X1.1.2 MacOS X
draaien van LilyPond onder Unix1.1.4 Commandoregel
draaien van LilyPond onder Windows1.1.3 Windows
dubbelkruisVerplaatsingstekens
dubbelmolVerplaatsingstekens
durationNootlengten (ritmen)
DynamicLineSpanner, example of overridingstaff-padding property
dynamicsDynamiek
DynamicsZie ook
dynamics, tweaking placementDynamics
DynamicText, example of overridingGrob sizing
DynamicText, example of overridingGrob sizing
DynamicText, example of overridingstaff-padding property
dynamiekDynamiek

E
eenvoudige notatie1.2.1 Eenvoudige notatie
Eenvoudiger bewerkenHet produceren van uitvoer
Eenvoudiger bewerken1.1.2 MacOS X
Eenvoudiger bewerken1.1.3 Windows
Eenvoudiger bewerken1.1.4 Commandoregel
eerste voorbeeld1.1.1 Invoer schrijven
engravers3.3.3 Engravers explained
Engravers and PerformersZie ook
engravers, adding3.3.5 Adding and removing engravers
engravers, removing3.3.5 Adding and removing engravers
enkelbalks polyfonie2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
esVerplaatsingstekens
esesVerplaatsingstekens
example of writing a score3.4.3 Building a score from scratch
expressies1.2.2 Werken met invoerbestanden
extender line2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
extra-offset property4.5.1 Moving objects
extra-offset property, exampleextra-offset property
extra-spacing-widthGrob sizing
extra-spacing-width property4.5.1 Moving objects
extra-spacing-width property, exampleGrob sizing
extra-spacing-width property, exampleGrob sizing
extra-spacing-width property, examplestaff-padding property

F
fermata, implementing in MIDISimulating a fermata in MIDI
File structure3.1 Hoe LilyPond-invoerbestanden werken
File structure3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
File structureZie ook
fingeringVingerzetting
fingering exampleFingering
fingering exampleFingering
fingering exampleFingering
fingering exampleFingering
Fingering instructionsZie ook
fingering, chordsFingering
Fingering, example of overridingFingering
Fingering, example of overridingextra-offset property
fingering, placementFingering
fingeringOrientations property, exampleFingering
fixing overlapping notationpadding property
flatVerplaatsingstekens
flatWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
font-series property, example4.6.2 Using variables for tweaks
font-shape property, example4.2.2 Properties found in interfaces
font-shape property, example4.6.2 Using variables for tweaks
font-size property, example4.1.4 Tweaking methods
font-size property, example4.1.4 Tweaking methods
fontSize property, example4.3.2 Size of objects
fontSize property, example4.3.3 Length and thickness of objects
fontSize, default and settingSetting context properties with \with
force-hshift property4.5.1 Moving objects
force-hshift property, exampleforce-hshift property
force-hshift property, example4.5.3 Real music example
fouten, algemene1.3.2 Enkele algemene fouten
fraseringsboog2.1.3 Overbindingen en legatobogen

G
gebruik van variables2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
gelijktijdige uitdrukkingenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
gelijktijdige uitdrukkingen en relatieve notenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
gepuncteerde nootNootlengten (ritmen)
graceVersieringen
Grace notesZie ook
grace notesVersieringen
GrandStaff2.2.3 Notenbalkgroepen
graphical objects3.4.3 Building a score from scratch
grob4.1.2 Objects and interfaces
grob sizingGrob sizing
grobs3.4.3 Building a score from scratch
grobs, moving colliding4.5.1 Moving objects
grobs, positioningextra-offset property
grobs, properties of4.2.1 Properties of layout objects

H
haakjes, gekruld1.2.2 Werken met invoerbestanden
half noteNootlengten (ritmen)
halve nootNootlengten (ritmen)
handleiding, lezen1.4.1 Weggelaten materiaal
HandleidingenLilyPond – Beginnershandleiding
HandleidingenLilyPond – Beginnershandleiding
handmatige waardestrepen2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
header2.4.2 Titels toevoegen
hele nootNootlengten (ritmen)
het lezen van de handleiding1.4.1 Weggelaten materiaal
hiding objects4.6.1 Other uses for tweaks
hoe de handleidingen te lezen1.4.1 Weggelaten materiaal
hoofdlettergevoelig1.1.1 Invoer schrijven
hoofdlettergevoelig1.2.2 Werken met invoerbestanden
hymn structure3.2.3 Voices and vocals

I
identifiers2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
impliciet boek blok3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
impliciete contexten3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
Input modes3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
interface4.1.2 Objects and interfaces
interface4.1.2 Objects and interfaces
interface4.2.2 Properties found in interfaces
interface properties4.2.2 Properties found in interfaces
Internals Reference4.2 The Internals Reference manual
Internals Reference manual4.2.1 Properties of layout objects
Internals Reference, example of using4.2.1 Properties of layout objects
intervalToonhoogten
invisible objects4.6.1 Other uses for tweaks
invoer versus layoutToonsoorten
invoerformaat3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
isVerplaatsingstekens
isisVerplaatsingstekens
italic, example4.2.2 Properties found in interfaces

K
keyToonsoorten
key signatureToonsoorten
Key signatureZie ook
key signatureWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Keyboard and other multi-staff instrumentsZie ook
klikbare voorbeelden1.4.1 Weggelaten materiaal
kommaToonhoogten
koorbalk2.2.3 Notenbalkgroepen
kop3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
kopjes2.4.2 Titels toevoegen
kruisVerplaatsingstekens
kruis, dubbelVerplaatsingstekens
kwartnootNootlengten (ritmen)

L
layers3.2.1 I’m hearing Voices
layout3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
layoutChanging all contexts of the same type
layout object4.1.2 Objects and interfaces
layout objects, properties of4.2.1 Properties of layout objects
layout versus invoerToonsoorten
legatobogen versus overbindingenFraseringsbogen
legatoboog2.1.3 Overbindingen en legatobogen
legatolijn2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
lengtenNootlengten (ritmen)
lengten noterenNootlengten (ritmen)
length4.3.3 Length and thickness of objects
liedjes2.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
liedteksten2.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
liedteksten en meerdere notenbalken2.3.3 Liedteksten bij meerdere notenbalken
liedteksten, uitrichten2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
liedteksten, woorden met meerdere lettergrepen2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
List of colorscolor
List of colorscolor
lyric mode, specifying contextSpecifying the context in lyric mode
lyricmode3.2.3 Voices and vocals
Lyrics2.2.2 Meerdere notenbalken
lyrics2.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
Lyrics3.2.3 Voices and vocals
lyrics and beaming3.2.3 Voices and vocals
Lyrics context, creating3.2.3 Voices and vocals
lyrics, linking to voice3.2.3 Voices and vocals
lyricsto3.2.3 Voices and vocals
LyricText, example of overriding4.2.2 Properties found in interfaces
LyricText, example of overriding4.6.2 Using variables for tweaks

M
maatsoortMaatsoort
MacOS X, draaien van LilyPond1.1.2 MacOS X
macro’s2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
magstep4.3.3 Length and thickness of objects
magstep function, example of using4.3.3 Length and thickness of objects
majeur, grootToonsoorten
majorToonsoorten
manuaalbalk2.2.3 Notenbalkgroepen
Manual beamsZie ook
manually controlling tuplets, slurs, phrasing slurs, and beamspositions property
markup2.1.5 Tekst toevoegen
markup example4.4.1 Automatic behavior
markup text, allowing collisions\textLengthOn
meerdere notenbalkenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
meerdere notenbalken2.2.2 Meerdere notenbalken
meerdere notenbalken en liedteksten2.3.3 Liedteksten bij meerdere notenbalken
meerdere stemmen2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
melisma2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
metronomeTempo-aanduidingen
metronome mark, tweaking placement4.4.3 Outside-staff objects
metronome marksTempo-aanduidingen
MetronomeMark, example of overridingpadding property
MetronomeMark, example of overridingSimulating a fermata in MIDI
MetronomeMark, example of overridingSimulating a fermata in MIDI
middle CToonhoogten
midi3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
mineur, kleinToonsoorten
minorToonsoorten
Modifying context plug-insZie ook
modifying context properties3.3.4 Modifying context properties
Modifying propertiespadding property
modifying templates3.4.1 Soprano and cello
molVerplaatsingstekens
mol, dubbelVerplaatsingstekens
moving colliding grobs4.5.1 Moving objects
moving colliding objects4.5.1 Moving objects
moving overlapping objects4.5.1 Moving objects
MultiMeasureRest, example of overridingstaff-position property
Multiple scores in a book3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
multiple vocal verses3.2.3 Voices and vocals
multiple voices3.2.1 I’m hearing Voices
Multiple voicesZie ook
Multiple voicesZie ook
music expression, compound3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
music, concurrent3.2.1 I’m hearing Voices
music, simultaneous3.2.1 I’m hearing Voices
Musical notation2.4.4 Na het leerboek
muziek weergevenHet produceren van uitvoer
muziekuitdrukking2.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard
muziekuitdrukking, samengesteld2.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard

N
naming contexts3.3.2 Creating contexts
naming conventions for objects4.1.3 Naming conventions of objects and properties
naming conventions for properties4.1.3 Naming conventions of objects and properties
naslagVersieringen
naturalWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
nesting music expressions3.2.2 Explicitly instantiating voices
nesting simultaneous constructs3.2.2 Explicitly instantiating voices
nesting voices3.2.2 Explicitly instantiating voices
neutral4.4.2 Within-staff objects
new2.2.2 Meerdere notenbalken
new3.3.2 Creating contexts
new contexts3.3.2 Creating contexts
new Staff2.2.2 Meerdere notenbalken
nootlengtenNootlengten (ritmen)
nootlengten in accoorden2.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
notatie, eenvoudig1.2.1 Eenvoudige notatie
notatiecontext2.2.2 Meerdere notenbalken
note collisionsNote columns
note columnNote columns
Note names inVerplaatsingstekens
Note names in other languagesZie ook
note valueAntimetrische figuren
NoteColumn, example of overridingforce-hshift property
NoteColumn, example of overriding4.5.3 Real music example
NoteHead, example of overriding4.1.4 Tweaking methods
NoteHead, example of overriding4.1.4 Tweaking methods
NoteHead, example of overriding4.1.4 Tweaking methods
NoteHead, example of overriding4.1.4 Tweaking methods
NoteHead, example of overridingcolor
NoteHead, example of overriding4.6.5 Advanced tweaks with Scheme
notenamen2.4.3 Absolute notenamen
notenamen, absolute2.4.3 Absolute notenamen
notenbalk, koor2.2.3 Notenbalkgroepen
notenbalk, manuaal2.2.3 Notenbalkgroepen
notenbalk, piano2.2.3 Notenbalkgroepen
notenbalken, meerdereSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
notenbalken, meerdere2.2.2 Meerdere notenbalken
notenbalkgroep2.2.3 Notenbalkgroepen
notes, spreading out with text\textLengthOn

O
object4.1.2 Objects and interfaces
object collision within a staffstaff-position property
object properties4.1.2 Objects and interfaces
object, layout4.1.2 Objects and interfaces
objects, aligning on a baselinestaff-padding property
objects, changing size of4.3.2 Size of objects
objects, graphical3.4.3 Building a score from scratch
objects, hiding4.6.1 Other uses for tweaks
objects, invisible4.6.1 Other uses for tweaks
objects, making invisible4.6.1 Other uses for tweaks
objects, moving colliding4.5.1 Moving objects
objects, naming conventions4.1.3 Naming conventions of objects and properties
objects, outside-staff4.4.1 Automatic behavior
objects, positioningextra-offset property
objects, removing4.6.1 Other uses for tweaks
objects, size of4.3.2 Size of objects
objects, within-staff4.4.1 Automatic behavior
octaveToonhoogten
once4.1.4 Tweaking methods
onceOverriding once only
once overrideOverriding once only
oneVoice3.2.2 Explicitly instantiating voices
onvolledige maatOpmaat
oplossen van problemen1.3 Omgaan met foutmeldingen
opmaak2.1.5 Tekst toevoegen
opmaak3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
opmaakblok, effect van locatie3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
opmaatOpmaat
ossia3.1.3 Nesting music expressions
ossia4.3.2 Size of objects
Ossia stavesZie ook
ossias3.1.3 Nesting music expressions
ottava bracket4.4.3 Outside-staff objects
outside-staff objects4.4.1 Automatic behavior
outside-staff-priority property, example4.4.3 Outside-staff objects
outside-staff-priority property, example\textLengthOn
overbinding2.1.3 Overbindingen en legatobogen
overlapping notationpadding property
override4.1.4 Tweaking methods
override command4.1.4 Tweaking methods
override example4.2.1 Properties of layout objects
override syntax4.1.4 Tweaking methods
overrideProperty4.1.4 Tweaking methods
overrideProperty command4.1.4 Tweaking methods
overriding once onlyOverriding once only
Overview of modifying properties3.4.3 Building a score from scratch

P
padding4.5.1 Moving objects
paddingpadding property
padding property4.5.1 Moving objects
padding property, examplepadding property
padding property, examplepadding property
Painting objects whitecolor
partialOpmaat
partituren, verscheidene3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
partituur3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
PDF-bestandHet produceren van uitvoer
phrasingFraseringsbogen
Phrasing slursZie ook
phrasing slurs, controlling manuallypositions property
PhrasingSlur, example of overridingpositions property
pianobalk2.2.3 Notenbalkgroepen
PianoStaff2.2.3 Notenbalkgroepen
pitchToonhoogten
pitchWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Pitch namesWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
polyfonieSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
polyfonie2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
polyphonySimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
polyphony and relative note entry3.2.1 I’m hearing Voices
positioning grobsextra-offset property
positioning objectsextra-offset property
positions property4.5.1 Moving objects
positions property, examplepositions property
positions property, examplepositions property
problemen oplossen1.3 Omgaan met foutmeldingen
properties in interfaces4.2.2 Properties found in interfaces
properties of grobs4.2.1 Properties of layout objects
properties of layout objects4.2.1 Properties of layout objects
properties operating in contexts3.3.4 Modifying context properties
properties, naming conventions4.1.3 Naming conventions of objects and properties
properties, object4.1.2 Objects and interfaces
properties, sub-properties3.4.3 Building a score from scratch
property types4.2.3 Types of properties

Q
quarter noteNootlengten (ritmen)

R
regelcommentaar1.2.2 Werken met invoerbestanden
regercommentaar1.2.2 Werken met invoerbestanden
rehearsal marks, tweaking placement4.4.3 Outside-staff objects
relatieve modusToonhoogten
relatieve modus, en toevallige tekensToonhoogten
relatieve noten en gelijktijdige muziekSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
relatieve noten en gelijktijdige uitdrukkingenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
relativeToonhoogten
relative note entry and polyphony3.2.1 I’m hearing Voices
remove3.3.5 Adding and removing engravers
removing engravers3.3.5 Adding and removing engravers
removing objects4.6.1 Other uses for tweaks
restRusten
revert4.1.4 Tweaking methods
revertReverting
revert command4.1.4 Tweaking methods
reverting to a single voice3.2.2 Explicitly instantiating voices
rgb colorscolor
rgb-colorcolor
right-padding property4.5.1 Moving objects
right-padding propertyright-padding
right-padding property, exampleright-padding
ritmenNootlengten (ritmen)
rustRusten
rust, spatie2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
rusten noterenRusten

S
samengestelde muziekuitdrukking2.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard
SATB structure3.2.3 Voices and vocals
SATB template3.4.2 Four-part SATB vocal score
scaleToonhoogten
Scheme tutorial4.2.2 Properties found in interfaces
Scheme tutorialZie ook
Scheme tutorialZie ook
Scheme tutorial4.6.4 Other sources of information
Scheme tutorial4.6.5 Advanced tweaks with Scheme
Score2.2.2 Meerdere notenbalken
score3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
score block, contents of3.1.2 Score is a (single) compound musical expression
Score layout3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
score, example of writing3.4.3 Building a score from scratch
Script, example of overridingpadding property
self-alignment-X property4.5.1 Moving objects
self-alignment-X property, exampleself-alignment-X property
set3.3.4 Modifying context properties
setting properties within contexts3.3.4 Modifying context properties
sharpVerplaatsingstekens
sharpWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
shift commandsNote columns
shiftOffNote columns
shiftOnNote columns
shiftOnnNote columns
shiftOnnnNote columns
simultane muziek en relatieve notenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
simultaneous music3.2.1 I’m hearing Voices
Simultaneous notesZie ook
size of objects4.3.2 Size of objects
size, changing4.3.3 Length and thickness of objects
sizing grobsGrob sizing
sjablonen1.4.1 Weggelaten materiaal
sleutelSleutel
slurLegatobogen
slurFraseringsbogen
slurWaarschuwingen: legatobogen versus overbindingen
Slur example of overriding4.2.1 Properties of layout objects
Slur, example of overridingOverriding once only
Slur, example of overridingReverting
Slur, example of overridingReverting
SlursZie ook
slurs and articulations4.4.3 Outside-staff objects
slurs and outside-staff-priority4.4.3 Outside-staff objects
slurs crossing brackets3.2.1 I’m hearing Voices
slurs, controlling manuallypositions property
sopraanSleutel
spacing notes3.2.2 Explicitly instantiating voices
spanner4.1.2 Objects and interfaces
spanners4.4.3 Outside-staff objects
spatierust2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
speelwijzeArticulaties
staccatoArticulaties
staff2.2.3 Notenbalkgroepen
Staff2.2.2 Meerdere notenbalken
staff line spacing, changing4.3.3 Length and thickness of objects
staff, positioning3.1.3 Nesting music expressions
staff-padding property4.5.1 Moving objects
staff-padding property, examplestaff-padding property
staff-position property4.5.1 Moving objects
staff-position property, examplestaff-position property
staff-position property, example4.5.3 Real music example
staff-space property, example4.3.3 Length and thickness of objects
StaffSymbol, example of overridingcolor
StaffSymbol, example of overriding4.3.3 Length and thickness of objects
startTextSpan4.4.3 Outside-staff objects
staves, stretchability3.4.3 Building a score from scratch
staves, temporary3.1.3 Nesting music expressions
stem directions and voices3.2.1 I’m hearing Voices
stem down3.2.1 I’m hearing Voices
stem length, changing4.3.3 Length and thickness of objects
stem up3.2.1 I’m hearing Voices
Stem, example of overridingcolor
Stem, example of overriding4.4.2 Within-staff objects
Stem, example of overriding4.5.3 Real music example
Stem, example of overridingTying notes across voices
stemmen, meerdere op een balk2.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
stencil propertystencil
stencil property, examplestencil
stencil property, examplestencil
stencil property, exampletransparent
stencil property, example4.3.2 Size of objects
stencil property, example4.3.3 Length and thickness of objects
stencil property, exampleright-padding
stencil property, exampleSimulating a fermata in MIDI
stencil property, use ofSimulating a fermata in MIDI
stopTextSpan4.4.3 Outside-staff objects
streepjes2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
stretchability of staves3.4.3 Building a score from scratch
StringNumber, example of overridingself-alignment-X property
Structure of a scoreZie ook
sub-properties3.4.3 Building a score from scratch
Suggestions for writing1.4.3 Overzicht van handleidingen
system2.2.3 Notenbalkgroepen
systemZie ook
systemZie ook

T
tekens toegestaan in variabelen2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
tekst, toevoegen2.1.5 Tekst toevoegen
tekst-editorsHet produceren van uitvoer
template, modifying3.4.1 Soprano and cello
template, SATB3.4.2 Four-part SATB vocal score
template, writing your own3.4.3 Building a score from scratch
tempoTempo-aanduidingen
tempo indicationTempo-aanduidingen
tempo marksTempo-aanduidingen
temporary staves3.1.3 Nesting music expressions
tenorSleutel
text property, example4.1.4 Tweaking methods
text property, exampleright-padding
text spanner4.4.3 Outside-staff objects
Text spanners4.4.3 Outside-staff objects
textLengthOff\textLengthOn
textLengthOn\textLengthOn
TextScript, example of overriding4.4.3 Outside-staff objects
TextScript, example of overriding\textLengthOn
TextSpanner, example of overriding4.4.3 Outside-staff objects
TextSpanner, example of overriding4.4.3 Outside-staff objects
The set commandZie ook
The tweak commandZie ook
thickness4.3.3 Length and thickness of objects
thickness property, example4.2.1 Properties of layout objects
thickness property, exampleOverriding once only
thickness property, exampleReverting
thickness property, exampleReverting
tieOverbindingen
tieWaarschuwingen: legatobogen versus overbindingen
Tie, example of overriding4.5.3 Real music example
TiesZie ook
ties crossing brackets3.2.1 I’m hearing Voices
timeMaatsoort
Time signatureZie ook
time signatureMaatsoort
timesAntimetrische figuren
TimeSignature, example of overridingtransparent
TimeSignature, example of overridingtransparent
TimeSignature, example of overridingcolor
TimeSignature, example of overriding4.3.2 Size of objects
TimeSignature, example of overriding4.3.2 Size of objects
TimeSignature, example of overriding4.3.2 Size of objects
TimeSignature, example of overriding4.3.3 Length and thickness of objects
tips voor het bouwen van bestanden1.4.1 Weggelaten materiaal
titel2.4.2 Titels toevoegen
titelblok2.4.2 Titels toevoegen
toevallige tekens en relatieve modusToonhoogten
toevallige tekens en toonsoortToonsoorten
toevallige tekens en toonsoortenVerplaatsingstekens
toevoegen van tekst text2.1.5 Tekst toevoegen
toonhoogtenToonhoogten
toonhoogten, absolute waarden2.4.3 Absolute notenamen
toonsoortToonsoorten
toonsoort, zetten vanVerplaatsingstekens
Top1.4.3 Overzicht van handleidingen
Top1.4.3 Overzicht van handleidingen
transparencytransparent
transparent propertytransparent
transparent property, example4.1.4 Tweaking methods
transparent property, exampletransparent
transparent property, example4.5.3 Real music example
transparent property, exampleTying notes across voices
transparent property, exampleSimulating a fermata in MIDI
transparent property, use of4.6.1 Other uses for tweaks
transpositionWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
triolenAntimetrische figuren
tripletAntimetrische figuren
triplet bracket4.1.4 Tweaking methods
triplets, nested4.1.4 Tweaking methods
Troubleshooting1.3.1 Algemene tips voor het oplossen van problemen
Tunable context properties3.3.4 Modifying context properties
Tunable context propertiesZie ook
tuplet beams, controlling manuallypositions property
tuplet bracket4.1.4 Tweaking methods
tuplet-number function, example4.1.4 Tweaking methods
TupletBracket4.1.4 Tweaking methods
TupletNumber, example of overriding4.1.4 Tweaking methods
TupletsZie ook
tuplets, nested4.1.4 Tweaking methods
tweak4.1.4 Tweaking methods
tweak command4.1.4 Tweaking methods
tweaking bar number placement4.4.3 Outside-staff objects
tweaking dynamics placementDynamics
tweaking methods4.1.4 Tweaking methods
tweaking metronome mark placement4.4.3 Outside-staff objects
tweaking rehearsal mark placement4.4.3 Outside-staff objects
tweaks, using variables for4.6.2 Using variables for tweaks
tying notes across voices4.6.1 Other uses for tweaks

U
uitdrukking, muziek2.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard
uitdrukkingen, gelijktijdigSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
uitrichten van liedteksten2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
underscore2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
Unix, draaien van LilyPond1.1.4 Commandoregel
unset3.3.4 Modifying context properties
up4.4.2 Within-staff objects
UpbeatsZie ook
Updating files with convert-ly3.4.4 Saving typing with variables and functions
using variables for tweaks4.6.2 Using variables for tweaks

V
variabelen2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variabelen3.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
variabelen toekennen2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variabelen, definiëren2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variabelen, toegestane tekens in2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variables3.4.4 Saving typing with variables and functions
variables3.4.4 Saving typing with variables and functions
variables gebruiken2.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variables, using for tweaks4.6.2 Using variables for tweaks
verplaatsingstekensVerplaatsingstekens
verplaatsingstekens en toonsoortToonsoorten
verses, multiple vocal3.2.3 Voices and vocals
versie1.2.2 Werken met invoerbestanden
versie aangeven1.2.2 Werken met invoerbestanden
versienummer1.2.2 Werken met invoerbestanden
versieringenVersieringen
vingerzettingVingerzetting
vioolSleutel
Vocal musicZie ook
Vocal musicZie ook
Vocal musicZie ook
vocal score structure3.2.3 Voices and vocals
vocal scores with multiple verses3.2.3 Voices and vocals
Voice2.2.2 Meerdere notenbalken
Voice context3.2.1 I’m hearing Voices
voice contexts, creating3.2.2 Explicitly instantiating voices
voiceFour3.2.2 Explicitly instantiating voices
voiceOne3.2.2 Explicitly instantiating voices
voices and stem directions3.2.1 I’m hearing Voices
voices crossing brackets3.2.1 I’m hearing Voices
voices vs. chords3.2.1 I’m hearing Voices
voices, multiple3.2.1 I’m hearing Voices
voices, naming3.2.1 I’m hearing Voices
voices, nesting3.2.2 Explicitly instantiating voices
voices, reverting to single3.2.2 Explicitly instantiating voices
voices, temporary3.2.2 Explicitly instantiating voices
voiceThree3.2.2 Explicitly instantiating voices
voiceTwo3.2.2 Explicitly instantiating voices
voorbeeld, eerste1.1.1 Invoer schrijven
voorbeelden, aanklikbaar1.4.1 Weggelaten materiaal
voorslagVersieringen

W
waardestrepen2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
waardestrepen, automatisch2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
waardestrepen, handmatig2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
waardestrepen, met de hand2.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
whole noteNootlengten (ritmen)
Windows, draaien van LilyPond1.1.3 Windows
withSetting context properties with \with
within-staff objects4.4.1 Automatic behavior
witruimteongevoelig1.2.2 Werken met invoerbestanden
woorden met meerdere lettergrepen in liedteksten2.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
writing a score, example3.4.3 Building a score from scratch
Writing pitchesZie ook
Writing restsZie ook
Writing rhythmsZie ook
Writing textZie ook

X
X11 colorscolor
x11-colorcolor
x11-color function, example of using4.6.5 Advanced tweaks with Scheme
x11-color, example of usingcolor

Jump to:   !   %   '   (   ,   .   <   >   [   \   ]   ^   _   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  

Andere talen: English, česky, deutsch, español, français, magyar, italiano, 日本語.
About automatic language selection.

LilyPond – Beginnershandleiding